5.6.2008

Tiskové prohlášení ke článku MF Dnes 5.6.2008

Tiskové prohlášení Nemocnice Havlíčkův Brod ke článku MF Dnes z 5.6. 2008

 

Nemocnice Havlíčkův Brod je připravena vést odbornou diskusi ke kauze „heparin“ na  úrovni specialistů příslušných oborů, nikoliv však přes zjednodušující a zavádějící výroky v médiích. Jde o velice složitou záležitost, kterou nelze stavět do roviny poloodborné diskuse.

 

MF Dnes uveřejnila ve svém vydání ze dne 5.6.2008 titulní článek „Zelenka vraždil, lékaři spali“. Vedení Nemocnice Havlíčkův Brod p.o. se ohrazuje proti celkovému zcela nevyváženému pojetí článku, zejména pak proti některým nepravdivým informacím uveřejněným v textu.

 

  1. Výsledky znaleckých  komisí MZ, které ustanovil ministr Julínek k případu na ARO Nemocnice v Havlíčkově Brodě,  byly zveřejněny již na tiskové konferenci dne 19.3.2007 a závěry zde byly prezentovány i s tím, že komise konstatují, že některé postupy zdravotního personálu nemocnice nebyly správné. Zároveň bylo sděleno, že MZ podalo 11 trestních oznámení na Státní zastupitelství v Havlíčkově Brodě, kdy žádá orgány činné v trestním řízení, aby přezkoumaly, zda nedošlo ze strany Nemocnice Havlíčkův Brod k porušení zákona. Nemocnice Havlíčkův Brod po zveřejnění výsledků závěrů ministerských znaleckých komisí dala najevo, že je respektuje, nicméně se s nimi neztotožňuje a vyčká výsledků šetření orgánů činných v trestním řízení, které jistě přiberou k šetření i soudní znalce v příslušných oborech.

 

  1. Je zcela zavádějící a nepravdivé tvrzení, že na patologické výsledky krevního srážení nikdo ze zdravotníků ARO v Havlíčkově Brodě nereagoval - toto tvrzení havlíčkobrodští zdravotníci již mnohokrát vyvrátili  u výslechů policie či u soudního líčení s p.Zelenkou.

 

  1. Je nepravdivé a zavádějící tvrzení, že se personál havlíčkobrodské nemocnice dopustil hrubých chyb, zatím žádný z orgánů činných v trestním řízení toto nařčení neprokázal.

 

  1. Autor článku evidentně neoslovil širší spektrum odborníků, přičemž v takto komplikovaném případě je vůbec nevhodné, aby vysoce odborné a mnohdy velmi rozporuplné otázky byly řešeny skrze média. Autor článku se opírá o názory lékaře, který není dle dostupných informací specialistou ani v oboru anesteziologie a resuscitace, ani v oboru hematologie. Navzdory tomu se velmi kriticky vyjadřuje k práci kolegů v jiné nemocnici. Druhý z uvedených odborníků si nepřeje sdělit ani přes svá závažná obvinění své jméno!

         

  1. Článek obsahuje ještě celou řadu dalších nepřesností i evidentních nepravd, a to i přesto, že celá řada spekulací, které se v průběhu kauzy objevily, byla již vyvrácena.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg