20.3.2007

NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD V PRVNÍM TÝDNU ROKU 2007

První den letošního roku jsme na gynekologicko-porodnickém oddělení havlíčkobrodské nemocnice přivítali na svět 4 novorozence, 4 zdravé lidské životy. Vyhledávaná porodnice tak opět byla prostředníkem radosti pro šťastné rodiče.
Po vánočních svátcích a přelomu roků 2006/2007 se nemocnice znovu ponořila do plného provozu včetně všech plánovaných operačních výkonů. Naplno pracují všechna oddělení a jejich ambulantní provozy.
V nemocnici dále probíhá kontrola Krajského úřadu v souvislosti s případem neoprávněného podávání léku heparin na oddělení ARO. Pokračuje vyšetřování policie a šetření znalecké komise Ministerstva zdravotnictví.
V tisku se objevily spekulace ohledně možného neoprávněného podávání i jiných léků než heparinu obviněným na oddělení ARO.Vedení nemocnice k tomuto sděluje, že jí nejsou známy podrobnosti vyšetřování Policie ČR ani znalecké komise MZ. Zároveň se domníváme, že v zájmu objektivního vyšetření případu je třeba policii i znalecké komisi ponechat potřebný čas k jejich práci, tak, aby vyšetřování neprobíhalo v časové či jiné tísni.
V předvánočním týdnu začala spolupráce s Psychosociálními intervenčními týmy, kdy nemocnici navštívila koordinátorka  těchto týmů Dr.Baštecká se svými spolupracovníky a proběhla první schůzka se zaměstnanci oddělení ARO. Psychologická pomoc byla zaměstnanci ARO vzhledem k dlouhotrvajícímu tlaku kladně přijata. V prvních týdnech roku 2007 by měly následovat další schůzky s psychology.

zpět

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg