4.1.2024

Rekonstrukce pavilonu infekčního oddělení

V polovině ledna 2024 začne plánovaná rekonstrukce infekčního pavilonu NHB. Aktuálně se již celé infekční oddělení i ambulance přestěhovalo do budovy č. 12 - budovy oddělení klinické a radiační onkologie. Zde bude mít zázemí na 20 měsíců - to je plánovaná doba stavebních prací. Rekonstrukce bude stát přes 200 milionů Kč. Zhotovitelem je společnost PKS stavby. "Po přestěhování jsme museli mírně omezit lůžkovou kapacitu infekčního oddělení, avšak vybavili jsme oddělení novými polohovacími lůžky, která se nám podařilo zakoupit díky projektu IROP," sdělil ředitel nemocnice Mgr. David Rezničenko. Po dobu stavebních prací lze očekávat problémy s parkováním v areálu nemocnice.

Projektovaná přístavba infekčního oddělení, které sídlí v budově číslo 8 krajské Nemocnice Havlíčkův Brod, bude situována směrem k budově 13 (plicní, oddělení následné péče a rehabilitace). Projekt počítá kromě přístavby s kompletní rekonstrukcí původního objektu. Uspořádání v rámci nového objektu počítá se zachováním lůžkové části infekčního oddělení s rozdělením na dvě jednotky podle typu infekčního onemocnění. Původní dispoziční uspořádání bude doplněno o nové prostory provozních a hygienických místností. Lůžková kapacita bude i po dostavbě zachována. Pro infekční oddělení bude vytvořen nový hlavní vstup ze západního průčelí přímo navazující na schodiště s výtahem. Další patra budou sloužit pro pokoje lékařů a sester, přípravny materiálu a administrativu, nové ambulance a prostornější technické zázemí. Uvažuje se i o pokojích s příslušenstvím pro ubytování externích lékařů. Do budovy se též vrátí ředitelství nemocnice a ekonomický úsek. V nástavbě rekonstruované části 4. nadzemního podlaží budou umístěny kanceláře IT oddělení včetně školící místnosti a kancelář zdravotnické techniky.

"Změna spočívá v ubourání části stávajícího objektu na západní straně. Tato část bude nahrazena novou přístavbou expandující směrem západním a částečně jižní směrem. Zároveň dojde k provedení nástavby, kdy stávající dvě podkrovní podlaží, která jsou značně omezena šikminami stávající střechy, budou nahrazena novými dvěma plnohodnotnými podlažími. Objekt tedy po provedení stavebních prací bude obsahovat čtyři kompletní nadzemní podlaží a částečné první podzemní podlaží. Střecha objektu bude plochá", prozradil Ing. Otto Šrůta za technicko-provozní úsek nemocnice.

Ze severní strany objektu bude umožněn přístup pouze do administrativní části. Pro zdravotnickou část bude vytvořen nový hlavní vstup ze západního průčelí přímo navazující na schodiště s výtahem.

Součástí je též Rekonstrukce energocentra. To čeká kompletní rekonstrukce a modernizace, včetně výměny bezpečnostních zdrojů (dieselagregátů).
Po dobu stavebních prací lze očekávat problémy s parkováním v areálu nemocnice. V dané lokalitě bude nutné zajistit uzavření části komunikace, parkovacích míst a zajistit i pohyb těžké techniky a nákladních aut, což jistě bude komplikovat dopravní situaci v areálu nemocnice.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg