12.1.2024

Ležíš, sedíš, chodíš...

Ležíš, sedíš, stojíš, chodíš, zvedáš, nosíš.... je název celoroční projektu pro zaměstnance nemocnice, který cílí na zlepšení mobility našich pacientů a zároveň na snížení pracovních úrazů při péči o ně. Rehabilitační oddělení zahájilo v lednu pravidelné workshopy, při nichž se fyzioterapeuti budou věnovat zaměstnancům nemocnice a řešit jejich problémy s pohybovým aparátem a s tím spojené zdravotní komplikace. "Přibývá nám pracovních úrazů, které mají spojitost s manipulací s pacientem. Zejména péče o pacienty s pohybovým omezením či obézními pacienty, se ošetřovatelský personál často zraní. Semináře ukáží zaměstnancům, jak tomuto předcházet použitím osvědčených ošetřovatelských technik či pomůcek přispívajících k mobilitě pacienta," řekla při pilotním workshopu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči PhDr. Lada Nováková, Ph.D.

Workshopy jednou  v měsíci, po celý rok povedou Mgr. Kateřina Holendová a Hana Bendová, Dis. z rehabilitačního oddělení.

Cílem pravidelných školení pro zaměstnance je proškolit je ve správné manipulaci s pacientem při hospitalizaci, při ošetření v ambulanci nebo vyšetřeních.  Zkrátka, jak se správně postavit k pacientovi při zvedání z lůžka, jak mu pomoci s umýváním, oblékáním, při převazech a přitom nezatěžovat svůj vlastní pohybový aparát. Zapomínat se však nesmí ani na zaměstnance v diagnostických úsecích, ambulancích či administrativě. Ti se naučí jak si při osmi hodinové sedavé práci správně zastrečovat a protáhnout svaly, atd.

Práce ošetřovatelského personálu je fyzicky velice náročná a následky nesprávného zatěžování mohou být časem velmi vážné. "Obrací se na nás stále více zaměstnanců s problémy s bederní páteří. Navracet je do kondice je časově náročný proces, a tak je lepší těmto zraněním předcházet a naučit zaměstnance různým úlevovým pohybům, pozicím, správné manipulaci s pacientem a zároveň jim ukázat možnosti využití zdravotnických prostředků, které mají na oddělení a mohou je používat stejně jako je používáme my, fyzioterapeuti, při rehabilitaci s pacientem. Školení bude mít velký efekt i pro pacienty, neboť ukážeme zaměstnancům vhodné pomůcky a hlavně jejich správné použití u pacientů, kteří jsou omezeni v pohybu a jak je při každodenní péči více motivovat a rychleji jim navrátit v rámci možností pohybovou aktivitu," sdělila Mgr. Kateřina Holendová

VÝHODY VČASNÉ OBNOVY MOBILITY PACIENTA
Stimulace a zachování mobility
Zlepšení životních funkcí
Méně citelné dopady imobility
Zlepšení kvality života
Menší potřeba podpory od personálu, nezávislost pacienta (vyžadují méně pomoci)
Méně pracovních úrazů u personálu a vyšší efektivita
Méně pracovních neschopností
Lepší kvalita péče za nižší náklady pro nemocnici

CO JE POTŘEBA?
Používání osvědčených ošetřovatelských technik
Pracovní prostředí, které podporuje efektivní ošetřovatelské postupy
Používání pomůcek přispívající k mobilitě pacientů a tím dojde k omezení pracovních úrazů u ošetřujícího personálu

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg