7.4.2022

Infekční oddělení získá nové přístroje a vybavení

Infekční oddělení získá nové přístroje i moderní lůžka pro pacienty

Nemocnice Havlíčkův Brod začíná realizovat projekt modernizace přístrojového vybavení infektologického pracoviště. Z IROP jsme získali na projekt částku ve výši 16,2 milionu korun. Nové přístroje umožní dosud chybějící monitoring pacientů, použití nových vyšetřovacích metod i zvýšení bezpečnosti práce na tomto hygienicky zatíženém pracovišti. Součástí projektu je i 25 nových moderních lůžek pro pacienty.

Infekční oddělení je od roku 2020 s příchodem pandemie Covid-19 nejvytíženějším pracovištěm pečujícím o nakažené pacienty. Právě příchod epidemie poukázal na nutnost toto pracoviště přístrojově dovybavit. „V současné době používané přístroje a vybavení na infektologickém pracovišti jsou v průměru 12 let staré a problematické z hlediska spolehlivosti a udržení jejich provozu a vyžadují vyšší náklady na opravy,“ sdělil vedoucí oddělení zdravotnické techniky Ing. Adam Fila. Zcela chybělo například přístrojového vybavení pro monitoring pacientů. Monitorování vitálních funkcí je přitom nedílnou a rozhodující součástí péče o pacienta a může pomoci včas detekovat zhoršení jeho zdravotního stavu.

Cílem projektu je tedy modernizace a obnova zastaralého přístrojového vybavení včetně doplnění nových přístrojů na infektologické pracoviště. Schválen byl Ministerstvem pro místní rozvoj v březnu letošního roku. Nově pořizované přístroje jsou mnohem přesnější, umožní použití nových moderních vyšetřovacích metod, které zpřesní diagnostiku a jsou také šetrnější pro vyšetření a léčbu pacienta. Na pořizovacím seznamu je přes 400 položek – defibrilátory, infuzní sety, monitory, EKG, ultrazvuky, mobilní RTG přístroj, ale i nové vybavení jako třeba 25 nových polohovacích lůžek s matracemi, noční stolky k postelím, invalidní vozíky, myčky, sprchové sedačky nebo věci nápomocné k dezinfekci přístrojů přímo na oddělení bez nutnosti přenášet přístroje na jiná pracoviště. Pořízením vybavení na likvidaci odpadů a přístrojů na dezinfekci dojde ke zlepšení ochrany zdraví a prostředí při nakládání s nebezpečnými odpady, včetně jejich přepravy. Dále se omezení šíření virů a jiných patogenů a dojde k omezení vedlejších účinků oproti chemickým dezinfekcím.

„Konec projektu v celkové hodnotě 23 mil. Kč je plánován na závěr roku 2023, do tohoto data budou uvedeny všechny přístroje do provozu,“ upřesnil ekonomický náměstek Ing. Jiří Hiblbauer. Jeho realizací dojde ke zkvalitnění zdravotní péče, zvýšení efektivity, bezpečnosti a komfortu pacientů i personálu nemocnice při manipulaci a každodenní údržbě lůžkového vybavení. V roce 2024 by pak mohlo dojít také k započetí realizace stavebního projektu úpravy a rozšíření budovy infekčního pavilonu.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg