11.8.2021

Pomozte nám s opravou kříže z roku 1885

Veřejná sbírka bude sloužit na pokrytí nákladů na opravu kříže z roku 1885, který je umístěn před budovou infekčního pavilonu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Jde o pískovcový kříž s litinovým Kristem a s nápisy: „V kříži jest spasení“ a „ Ke cti a chvále Boží věnuje Vojtěch Niedermertl měšťan Německobrodský L.P. 1885 “, který nechal postavit původně na svém pozemku pan Vojtěch Niedermertl, měšťan tehdejšího Německého Brodu. Pozemek i kříž jsou nyní součástí areálu nemocnice. Protože byl kříž v havarijním stavu, aktuálně se již jeho obnovy ujal kameník pan Milan Krpálek z Lipnice nad Sázavou.

PROSÍME přispějte nám na jeho opravu jakoukoliv částkou - učinit tak můžete do pokladniček na informačním centru a v nemocniční  lékárně.

https://vysocina.rozhlas.cz/kriz-z-parku-havlickobrodske-nemocnice-je-v-oprave-restauruje-ho-kamenik-z-8560090

Vojtěch Niedermertl (1811 – 1888) byl německobrodský měšťan a statkář. Vlastnil dva domy č.p. 48 a č.p. 49 na horní části náměstí na rohu Havlíčkovy ulice. Oba domy, která zakoupil v letech 1841 a 1864 nechal uvnitř spojit a v pozdějších letech bylo upraveno jejich průčelí. Dále byl majitelem polností a hospodářských budov. V roce 1865 byl zvolen členem výboru várečného měšťanstva pivovaru, roku 1871 byl zvolen jako druhý radní do výboru obecního představenstva, v roce 1877 se stal členem prvního sboru obecního zastupitelstva. Proslul jako dobrý hospodář. Přenechal své pozemky pro plánovanou výstavbu nemocnici. Byl velký lidumil. Ve své poslední vůli odkázal po 200 zlatých městskému sirotčinci, měšťanskému chudobinci a také dětské opatrovně. Zřídil nadaci s odkazem 200 zlatých ke kostelu sv. Vojtěcha, na jehož hřbitově byl později pochován, aby za něho byly 2x ročně slouženy mše svaté.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg