4.8.2021

Infekční pavilon zrekonstruujeme

Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod byla nově zařazena na seznam investičních akcí Kraje Vysočina. „Pandemie a především nové zvyšující se nároky na provoz infekčních oddělení byly důvodem pro uspíšení našich plánů. Projektové práce na přípravě záměru, případně dalších stupňů projektové dokumentace začnou ještě letos. Samostatně stojící objekt v blízkosti dalších klíčových zdravotnických provozů jsme si vyhodnotili jako ideální pro budoucí využívání,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Prozatím nebylo definitivně rozhodnuto, kdy začnou stavební práce. S ohledem na zásadnost akce se předpokládá horizont dvou až tří let. Kraj Vysočina jako investor by na ni rád získal finanční spoluúčast z evropských fondů.
Projektovaná přístavba infekčního oddělení, které sídlí v budově číslo 8 krajské Nemocnice Havlíčkův Brod, bude situována směrem k budově 13 (plicní, oddělení následné péče a rehabilitace). Projekt počítá kromě přístavby s kompletní rekonstrukcí původního objektu. „Zůstanou pouze nosné zdi a větší část střechy. Původní dispoziční uspořádání neumožňovalo komfortně řešit zázemí pro personál. Proto vzniknou další provozní místnosti, nové uspořádání vyřeší kolizní křížení hygienických cest. Lůžková kapacita by měla zůstat zachována, podstatně ovšem dojde ke zlepšení prostředí a komfortu jak pro pacienty, tak pro ošetřující personál. Nově budou připraveny prostory pro umístění hepatální poradny pro veřejnost,“ popsal některé ze změn radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek.
Uspořádání v rámci nového objektu počítá se zachováním lůžkové části infekčního oddělení s rozdělením na dvě jednotky podle typu infekčního onemocnění. Lůžková kapacita bude i po dostavbě zachována. Pro infekční oddělení bude vytvořen nový hlavní vstup ze západního průčelí přímo navazující na schodiště s výtahem. Další patra budou sloužit pro pokoje lékařů a sester, přípravny materiálu a administrativu, nové ambulance a prostornější technické zázemí. Uvažuje se i o pokojích s příslušenstvím pro ubytování externích lékařů.
 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg