26.3.2021

Podávání REGN-COV2 a BAMLANIVIMAB

Neregistrovaný humánní léčivý přípravek REGN-COV2

Neregistrovaný humánní léčivý přípravek BAMLANIVIMAB

BAMLANIVIMAB (monoklonální protilátka), REGN-COV2 (kasirivimab a imdevimab)

Léčivé přípravky budeme podávat ambulantně na infekčním oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace po předchozím ambulantním vyšetření pacienta. Doba aplikace je 30-60 minut aplikace + 60 minut následné observace.

Pacient bude odeslán ambulantním specialistou nebo praktickým lékařem a MUSÍ splňovat níže uvedená kritéria. MUSÍ mít s sebou žádanku od lékaře s doporučením a diagnózami splňujícími kritéria, jinak NEBUDEME léčivý přípravek aplikovat.

NUTNÁ domluva předem - Žádáme o předchozí telefonickou domluvu o odeslání ambulantního pacienta k aplikaci na služební tel. 569 472 321 (mezi 8:00 – 12:00 hodin) děkujeme.

Aplikace každý den 10:00 – 13:00 hodin (včetně soboty a neděle).

Léčivý přípravek Bamlanivimab je určen pro léčbu ambulantních pacientů s onemocněním COVID-19  starších 12 let, s tělesnou hmotností alespoň 40 kg, jejichž klinický stav je vyhodnocen jako lehký, nevyžadující hospitalizaci nebo léčebné podávání kyslíku za předpokladu, že doba trvání klinických příznaků nepřesahuje 7 dní a doba od zjištění pozitivity testu na SARS-CoV-2 nepřesahuje 3 dny a u pacienta existuje vysoké riziko zhoršení klinického stavu. Monoklonální protilátka je navržena tak, aby se navázala na S-protein (spike protein) viru  SARS-CoV-2 na jeho různých místech. Když se protilátka naváže na S-protein, virus není schopen vstoupit do lidských buněk.

Charakteristika pacienta s vysokým rizikem zahrnuje alespoň jedno z následujících kritérií:

  •  stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně,
  • vaskulitida s aktuálně probíhající kombinovanou imunosupresivní léčbou nebo monoterapií kortikosteroidy,
  • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
  • plicní hypertenze v dispenzární péči
  • chronická renální insuficience v pravidelném dialyzačním programu
  • BMI vyšší než 40,
  • chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD III a IV (ve stadiu GOLD IV pouze u pacientů bez nutnosti domácí kyslíkové léčby), intersticiální plicní onemocnění v dispenzární péči, bronchiální astma na biologické léčbě,
  • trombofilní stav v dispenzární péči.

 

Léčivý přípravek REGN-COV2 je určen pro léčbu pacientů starších 12 let, s tělesnou hmotností alespoň 40 kg, jejichž dlouhodobá prognóza je vyhodnocena jako příznivá a jejichž klinický stav v souvislosti s onemocnění COVID-19 je vyhodnocen jako lehký, nevyžadující hospitalizaci z důvodu onemocnění COVID-19 nebo léčebné podávání kyslíku za předpokladu, že doba trvání klinických příznaků nepřesahuje 7 dní a doba od zjištění pozitivity testu na SARS-COV-2 nepřesahuje 3 dny a u pacienta existuje vysoké riziko zhoršení klinického stavu.

Charakteristika pacienta s vysokým rizikem zahrnuje alespoň jedno z následujících kritérií:
• stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně,
• systémové onemocnění pojiva s aktuálně probíhající kombinovanou imunosupresívní léčbou nebo monoterapií kortikoidy,
• primární nebo sekundární imunodeficit se závažnou poruchou buněčné složky imunity,
• onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou,
• vysoce aktivní autoimunitní neurologická onemocnění (skupiny myasthenia gravis, neuromyelitis optica, roztroušené sklerózy)
léčená anti-CD20 protilátkami nebo imunosupresivy,
• plicní hypertenze v dispenzární péči,
• diabetes mellitus I.typu,
• chronická renální insuficience v pravidelném dialyzačním programu,
• chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD III a IV, intersticiální plicní onemocnění v dispenzární péči, bronchiální astma
na biologické léčbě,
• trombofilní stav v dispenzární péči
• nervosvalová onemocnění (zahrnuje i neurodegenerativní onemocnění postihující druhotně svalový aparát s domácí
intermitentní nebo trvalou přístrojovou podporou ventilace,
• BMI vyšší než 40 nebo 35 v kombinaci s jedním z výše uvedených faktorů.

Léčivé přípravky je možné podat pacientovi pouze na základě elektronické žádanky (ISIN), ve které indikující lékař uvede všechny požadované informace včetně rizikových kritérií.

Do ISINU budou pacienta zadávat lékaři infekčního oddělení NHB na základě informací ambulantního specialisty nebo praktického lékaře, který pacienta odešle k aplikaci.

Odesílající lékař musí dopředu informovat pacienta, že bude léčen neregistrovaným léčivým přípravkem a obeznámit ho s přínosy a riziky léčby.

Pacient musí podepsat informovaný souhlas s podáním neregistrovaného léčivého přípravku BAMLANIVIMAB, REGN-COV2 – na infekční ambulanci.

Informace pro pacienty, rodiče a pečovatele k léčivému přípravku BAMLANIVIMAB  - Použití přípravku Bamlanivimab k léčbě koronavirového onemocnění (COVID-19) na základě § 8 odst. 6 zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech

Info - koronavirus

 

Projekty IROP

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg