21.3.2022

Časný záchyt tyreopatií v těhotenství

Naše nemocnice se jako jediné nefakultní pracoviště zapojila do projektu Časný záchyt tyreopatií v těhotenství. Ty nepříznivě ovlivňují zdravotní stav matky i dítěte. Mohou vést ke komplikacím v průběhu těhotenství, při porodu, v poporodním období i k narušení duševního či tělesného vývoje dítěte.

Od února 2021  u nás probíhá projekt ve spolupráci gynekologicko-porodnického oddělení a ambulance pro poruchy funkce štítné žlázy. Zaštítěn je MUDr. Mgr. Sylvií Špitálníkovou, Ph.D. a MUDr. Erikem Lajtmanem, Ph.D., MPH. Pacientkám, které splní podmínky pro zařazení do screeningového programu, je proveden odběr krve a následně vyšetření tyreoidálního stimulačního hormonu (TSH), protilátek proti tyreoidální peroxidáze - TPOAb (marker chronické autoimunitní tyreoiditidy) a volného tyroxinu (FT4) v séru. V případě pozitivního výsledku bude lékař gynekolog informovat neprodleně pacientku a předá jí kontakt na spolupracující endokrinologické pracoviště. "Těhotenství je obdobím zvýšených nároků na produkci hormonů štítné žlázy. Proto se se často tyreopatie poprvé manifestují v graviditě. Nedostatek hormonů štítné žlázy se dá snadno léčit a léčba může účinně snížit riziko komplikací," říká lékařka Sylvie Špitálníková.

Cílem je včasný záchyt hypotyreózy a eufunkční chronické lymfocytární tyreoiditidy a včasné zahájení substituční nebo izohormonální léčby, a tím snížit incidenci potratů, předčasných porodů, těhotenské art. hypertenze, gestačního diabetes mellitus a dalších porodnických a novorozeneckých komplikací. Přínosem je zlepšení psychomotorického vývoje dětí matek s včas zachycenou a léčenou hypotyreózou. Výhodou je i včasné odhalení a léčba hypertyreózy v těhotenství, která má vždy závažný průběh.

Globálním cílem projektu je otestovat možnosti zavedení systému plošného včasného záchytu tyreopatií v těhotenství a navrhnout způsob, jak tento program v ČR implementovat do stávajícího systému zdravotní péče. Pilotní projekt otestuje efektivitu a proveditelnost screeningu poruch funkce štítné žlázy a realizuje jej Národní screeningové centrum ˇUZIS ČR ve spolupráci s Českou endokrinologickou společností ČLS JEP za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost (Evropský sociální fond).

KONTAKT: spitalnikovasylvie@seznam.cz

DOTAZNÍK k vyplnění ZDE

INFORMACE O PILOTNÍM PROJEKTU Časný záchyt tyreopatií v těhotenství

Více informací na https://nsc.uzis.cz/index.php?pg=pilotni-projekty

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg