1.3.2021

Výzva hejtmana Kraje Vysočina

Zdroj: https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&p1=111672&id=4105777

Vážení spoluobčané Kraje Vysočina,

je zřejmé, že máme před sebou několik nejnáročnějších týdnů v novodobé historii celé České republiky. Oslovujeme Vás touto cestou ve chvíli, kdy v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina zbývá několik málo posledních lůžek intenzivní péče pro COVID pozitivní pacienty ve vážném zdravotním stavu, standardní lůžka jsou naplněna na více jak 70% veškerých kapacit. Nemocnice už odložily veškerou neakutní lékařskou péči a krajští záchranáři od letošního ledna hlásí více než 1500 výjezdů v přímé souvislosti s nákazou COVID-19. Ještě na začátku února testování na Vysočině odhalilo denně v průměru tři stovky pozitivních osob, o čtyři týdny později statistická data atakují hranici téměř šesti stovek nově hlášených případů denně.

Vzhledem k velice nepříznivému vývoji epidemiologické situace v našem kraji se proto na vás, občany, firmy, organizace, spolky, samosprávy měst a obcí obracíme s naléhavou prosbou: Přijměte, prosím, s plnou vážností skutečnost, že je nyní více než jindy potřeba bez výhrad respektovat všechna zavedená protiepidemická opatření. Nákaza COVID-19 a její současné agresivní mutace již ohrožují populaci všech věkových skupin. S rostoucími čísly pozitivně testovaných a následně dohledanými kontakty, u nichž je třeba nařídit povinnou karanténu, už nelze vyloučit personální dopad do složek integrovaného záchranného systému. Policisté a hasiči dosud čekají na proočkování, které by mělo i v jejich řadách zásadně zmírnit dopady pandemie. Opatření v podobě tzv. tvrdého lockdownu, včetně omezení pohybu osob, musí přinést výrazné snížení počtu kontaktů. Jedině tak lze účinně zamezit dalšímu nekontrolovanému šíření nebezpečné nákazy. Jde o krajní opatření, které ale přineslo i v sousedních zemích efekt.

Vedení Kraje Vysočina, ředitelé všech složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina a management krajských nemocnic Kraje Vysočina naléhavě žádají všechny spoluobčany, aby svým odpovědným přístupem a dodržováním přísných pravidel přispěli k výraznému snížení rizika šíření nákazy a umožnili postupně stabilizovat situaci v krajských nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních. Není čas na zlehčování situace a rozhodně teď není žádným hrdinstvím porušovat pravidla a hledat cesty, jak se nastaveným opatřením vyhnout, či je jinak obcházet. Jde o odpovědnost každého z nás.

Děkujeme Vám za solidaritu, pochopení a ohleduplnost. Vraťme společně zdraví Vysočině!

  • Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina
  • Vladislava Filová, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
  • Miloš Trojánek, ředitel Krajského ředitelství Policie kraje Vysočina
  • Jiří Němec, ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina
  • Lukáš Velev, ředitel Nemocnice Jihlava
  • David Rezničenko, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod
  • Věra Palečková, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě
  • Michal Kozár, ředitel Nemocnice Pelhřimov
  • Eva Tomášová, ředitelka Nemocnice Třebíč

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg