23.5.2019

Centrální sterilizace má za sebou další audit

Centrální sterilizace – místo, které není vidět, ale bez něhož se nemocnice neobejde

Centrální sterilizace Nemocnice Havlíčkův Brod je certifikovaným pracovištěm, které obhájilo koncem dubna pravidelný dozorový audit. Certifikace systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 13485 garantuje vyšší úroveň procesních aktivit, monitorování a měření procesů, včetně řízení neshod a hlášení nežádoucích událostí, odbornou způsobilost i využívání moderních přístrojových technologií a pracoviště je jeho držitelem od roku 2015.

„Naším hlavním cílem je zajistit vysokou úroveň a kvalitu sterilizace zdravotnických prostředků a minimalizovat možnost vzniku neshody v procesu sterilizace. Tím se zvyšuje kvalita péče i ochrana pacienta. Na všech úsecích CS jde o velice zodpovědnou a fyzicky náročnou práci,“ prozradila staniční sestra pracoviště centrální sterilizace Dana Vencovská.

Pracoviště je součástí oddělení Centrální operační sály a centrální sterilizace. Ročně tudy projde téměř 117 tisíc sterilizovatelných položek.

„Centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje předsterilizační přípravu a sterilizaci materiálu včetně demineralizované vody pro všechny operační sály a další oddělení nemocnice. Svou činností plní nezastupitelnou úlohu v bariérovém režimu ošetřovatelské péče klinických pracovišť jako nejúčinnější složky prevence nozokomiálních nákaz v nemocnici,“ prozradil primář oddělení MUDr. Vít Kaňkovský.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg