27.2.2019

Realizace stavebních akcí pro rok 2019

Letos dokončíme nejen magnetickou rezonanci, ale opraví i heliport

Stavební úpravy v naší nemocnici se letos zaměří hned několika směry. Řešit se bude nejen dokončení pracoviště nové magnetické rezonance, ale i oprava střechy hlavní lůžkové budovy včetně heliportu pro přistávání vrtulníku LZS. Aktuálně je realizována rekonstrukce tří nákladních a osobních výtahů v hlavní lůžkové budově. Lepší dopravní obslužnost v areálu nemocnice pak zajistí rekonstrukce hlavní komunikace včetně nového parkovacího systému.

„Všechny stavební akce se nám daří připravovat a realizovat s velkou finanční podporou zřizovatele Kraje Vysočina. Přínosem budou jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Vytvoří se lepší podmínky pro poskytování zdravotnické péče v naší nemocnici,“ řekl ředitel nemocnice Mgr. David Rezničenko, MHA.

Po více jak dvaadvacetiletém provozu je přistávací plocha pro vrtulníky letecké záchranné služby na střeše chirurgické a gynekologické budovy v nevyhovujícím stavu. „Tato část nemocnice byla uvedena do užívání v květnu 1996 a od té doby se zde prováděla pouze běžná údržba a menší opravy. V minulém roce zde provedl revizi heliportu Úřad pro civilní letectví ČR a po podrobnější prohlídce plochy bylo zjištěno, že je nutné provést opravu střechy i heliportu,“ sdělil technický a provozní náměstek Josef Tvrdý. Práce by mohly začít v jarních měsících. Rozpočtové náklady na rekonstrukci střech a heliportu představují částku 8,2 mil Kč včetně DPH .

Aktuálně od prosince 2018 probíhá rekonstrukce šesti výtahů v hlavním objektu nemocnice. Ta do konce dubna znamená drobná omezení a částečně i hlukové zatížení, na druhou stranu přinese pacientům i zaměstnancům větší spolehlivost a nové provedení výtahů. Na začátku tohoto roku byla zahájena instalace dovybavení stravovacího provozu. Dokončení tohoto projektu a jeho uvedení do provozu se předpokládá do konce března. Realizace této akce přinese možnost navýšení kapacity tohoto provozu pro dodávky jídla klientům Domova pro seniory, jehož provoz bude v letošním roce zahájen v areálu nemocnice.

V letošním roce by měl být také dokončen projekt pracoviště magnetické rezonance, jehož realizace se z administrativních důvodů protáhla až do roku 2019. Přístroj by měl být dodán do konce června 2019, a tak budou dokončeny i stavební práce spojené s jeho instalací. „Spolufinancování samotného přístroje včetně servisu přinesly dotace z projektu IROP v hodnotě cca 41 mil. Kč s DPH. Rozpočtové náklady na stavební část, kdy byla vybudována přístavba k hlavní lůžkové budově s návazností na ostatní RDG pracoviště, obnáší investici asi 14 mil. Kč včetně DPH, přičemž větší část již byla investována v minulém roce,“ doplnil ekonomický náměstek Jiří Hiblbauer.

Špatná situace ohledně parkování v areálu nemocnice přiměla vedení k přípravě a realizaci projektu rekonstrukce druhé části hlavní nemocniční komunikace a chodníku v NHB včetně instalace nového parkovacího systému. Nový parkovací systém přinese zpoplatnění vjezdu do areálu po určitém časovém úseku a umožní lepší koordinaci dopravní situace.

„V současné době pracujeme také na projektu rekonstrukce rozvodů vody v budově onkologického pavilonu. Dále chystáme rekonstrukci klimatizačních jednotek pro na centrálních operačních sálech. Ve stádiu příprav máme ještě další stavební úpravy menšího rozsahu, které budou finančně kryty z rozpočtu nemocnice. Jejich příprava a schvalování v současné době probíhá,“ dodal technický náměstek.

.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg