4.12.2018

Chronické rány a defekty hojíme komplexně

Ambulance hojení chronických ran a defektů v naší nemocnici zajišťuje komplexní léčbu ran s využitím multioborové spolupráce. Ambulance v listopadu 2018 získala Certifikát kvality pro hojení chronických a komplikovaných ran s garancí České společnosti pro léčbu rány (ČSLR), jako tzv. Komplexní skupina pro hojení komplikovaných ran.

ČSLR podporuje pracoviště, která v České republice zajišťují komplexní péči o pacienty s chronickými ranami. Cílem této snahy je zvýšit prestiž těchto zařízení mezi odbornou veřejností i laiky a zviditelnit síť těchto pracovišť.

Pracoviště, která mají zájem certifikát získat, musí přijmout Deklaraci o poskytování komplexní péče pro pacienty s chronickou a komplikovanou ránou a splnit podmínky jako jsou např. poskytování odborné péče vyškoleným personálem, multioborová spolupráce, edukační činnost, zajištění domácí péče, úprava dokumentace, atd. Pracoviště, která úspěšně absolvují schvalovací proces, jsou aktuálně zveřejněna na webu ČSLR (http://www.cslr.cz/).

Získání certifikátu je pro naši nemocnici prestižní záležitostí.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg