24.9.2018

Konference kvality a bezpečné péče na VŠPJ

Dne 20. září 2018 jsme spolu s Českou asociací sester, sekcí managementu, pořádali konferenci kontinuálního zvyšování kvality a bezpečné péče.  Garantem konference byla doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. a za sekci managementu a naši nemocnici hlavním organizátorem náměstkyně pro ošetřovatelskou péči PhDr. Lada Nováková, PhD.

Zázemí nám jako každoročně zapůjčila Vysoká škola polytechnická s jejíž katedrou zdravotnických studií úzce spolupracujeme. Konference nelékařských zdravotnických pracovníků se účastnily zájemkyně nejen z nemocnic Kraje Vysočina, ale i Brna či Písku.

Zdravotníci se věnovali aktuálním tématům z oblasti zdravotnictví, práva či psychologie -  pochybení při poskytování ošetřovatelské péče, managementu sdílení informací při předávání služby, zvýšení bezpečnosti pro pacienty zaváděním například systému označení podávaných léčiv barevnými etiketami. Velice zaujaly zkušenosti  Bc. Pavly Arbelovské, která pracovala několik let jako sestra v Saudské Arábii i předávání zkušeností z vídeňské ortopedické kliniky Ortopadisches Spital Speising za účasti Mgr. Bc. Viery Gulové DGKS, která ve Vídni působí již 25 let. Závěr konference byl věnován psychohygieně jako prevenci syndromu vyhoření u zdravotníků.

Děkujeme  PhDr. Vlastě Dvořákové PhD, vedoucí katedry zdravotnických studií VŠPJ Jihlava a všem přednášejícím:

JUDr. Renata Korečková, PhDr. Mgr. Petr Snopek, Bc. Pavla Arbelovská, Mgr. Petra Chymová, Dis., Bc. Gabriela Filipová Sabolová, Mgr. Lucia Janíčková a Bc. Veronika Štroblová

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg