18.5.2018

Domácí hemodialýza pro naše pacienty

Pacienti mohou nově využít domácí hemodialýzu. Tato služba jim přináší komfort a úsporu času.

Oddělení hemodialýzy Nemocnice Havlíčkův Brod rozjelo novou službu pro své pacienty. Jedná se o domácí hemodialýzu se zapůjčeným přístrojem a pomocí ošetřovatelského personálu přímo doma u pacienta. Pocit svobody, možnost lépe si organizovat pracovní a volný čas, více společných chvil s rodinou a dalšími blízkými – to jsou hlavní důvody uváděné zatím třemi pacienty našeho dialyzačního střediska, kteří se rozhodli pro domácí hemodialýzu (HHD).

Tuto službu nabízí oddělení hemodialýzy NHB svým pacientům jako první v Kraji Vysočina. Hemodialýza v domácím prostředí a bez asistence sestřiček nebo lékařů je možnost, kterou nabízí česká legislativa pacientům od roku 2015. Díky menšímu intervalu mezi dialýzami, úsporou času stráveného transportem na dialyzační středisko a čekáním na dialyzační ošetření, šetří domácí hemodialýza čas a výrazně ulevuje také zdraví pacientů. Domácí dialýza má výhodu i pro dialyzační středisko. „Pacientů s chronickým selháním ledvin stále přibývá a kapacita střediska je omezená. Proto vítáme takto samostatné pacienty, kteří tím pádem uvolní místo na dialyzačním středisku pacientům nesoběstačným,“ uvedl výhody primář oddělení MUDr. František Šenk.

Naše oddělení rozjelo tuto službu díky firmě BioNEXT, která zapůjčuje speciální dialyzační přístroje, dodává pacientům veškerý potřebný materiál domů, a zaučuje pacienty i sestry.

„O domácí hemodialýzu projevili na našem středisku zájem zatím tři pacienti – muži. Zaučování trvalo tři týdny. Spolu s pacienty se s přístrojem podrobně seznamovaly i dvě sestry, „ sdělila vrchní sestra oddělení Ilona Kubátová. Pacient musí nejenom zvládnout obsluhu dialyzačního přístroje, ale také zvládnout napojení a odpojení mimotělního oběhu a samotné napíchnutí své cévní spojky. Musí umět zvládat i krizové situace, například náhlý pokles krevního tlaku. „Pokud pacient toto vše zvládne, firma mu nainstaluje přístroj domů. Je vybaven potřebným materiálem a může si hemodialýzu provádět sám v domácím prostředí. O proběhlých dialýzách vede pacient záznamy – váhy, mezidialyzační přírůstky, hodnoty krevního tlaku. Tuto dokumentaci pak předkládá 1x měsíčně k nahlédnutí lékaři při pravidelných kontrolách v nefrologické poradně, kde jsou mu provedeny i podrobné krevní testy,“ dodala Kubátová. V daném mezidobí také pacienta 1x v průběhu měsíce navštíví doma zdravotní sestra z našeho střediska a zkontroluje, zda dialýzy provádí správně.

Na dialyzačním středisku jsou pacienti dialyzováni standardně 3x týdně po dobu 4 hodin. Domácí dialýza probíhá častěji – 6x týdně, ale trvá jen 2 až 2,5 hodiny. Tento model se co nejvíce blíží fyziologickému stavu ledvin, kdy ledviny pracují denně. Tudíž se zlepší celkový stav pacienta, nutrice, kompenzace krevního tlaku, lze předpokládat redukci nutných léčiv a další pozitivní aspekty.

Při domácí dialýze odpadá pro pacienty cestování na dialyzační středisko, čímž pacienti ušetří spoustu volného času. Pacient si také během dne sám zvolí dobu dialýzy, podle toho, kdy se mu to hodí.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg