22.1.2018

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volném pohybu ( GDPR) jmenoval ředitel nemocnice pověřence pro ochranu osobních údajů ( Data Protection Officer )

KONTAKT: Mgr. Petra Černo - petra.cerno@onhb.cz

Tel: 569 472 201 nebo 604 475 082

  • Kontaktní osoba pro dozorové orgány ČR a EU, pro subjekty údajů - pacienty, zaměstnance, obchodní partnery nemocnice. Hlášení incidentů Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  • V kompetenci pověřence je zpracování a udržování dokumentace požadované uvedeným Nařízením  a souvisejících právních předpisů ČR, pokynů pro DPO vydaných pracovní skupinou WP29.
  • Koordinace ochrany osobních údajů v NHB, školení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů. 
  • Metodická podpora pro všechna pracoviště NHB a auditní činnost v oblasti ochrany osobních údajů a další úkoly vyplývající z právních předpisů.
  • Sledování souladu nemocniční praxe při nakládání s osobními údaji s požadavky právních předpisů.
  • Zpracování analýzy rizik v dané oblasti a průběžné řízení rizik v organizaci, atd..........

Žádost o výkon práv subjektu údajů

V souladu s čl. 13 je nemocnice povinna informovat subjekt údajů o informacích souvisejících se zpracováním, a to v případě, že jsou tyto údaje získané od subjektu údajů.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg