13.12.2017

Naše nemocnice úspěšně reakreditovala

Na začátku listopadu prošly všechny provozy nemocnice úspěšně reakreditací u Spojené akreditační komise o.p.s. Šlo o dvoudenní šetření, v němž jsme museli prokázat trvalé zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče v našem zdravotnickém zařízení.

Poprvé jsme akreditovali v červnu 2008 jako první nemocnice v kraji Vysočina. První reakreditací jsme prošli o tři roky později, v roce 2011 a následně v roce 2014. V roce 2014 měla akreditace i zvláštní zakončení, neboť několik minut po odjezdu akreditačních komisařů nám bylo telefonicky opakovaně vyhrožováno uložením bomby v hlavní nemocniční budově, kterou jsme museli evakuovat. Letošnímu šetření předcházely výpadky elektřiny, které zapříčinil několikadenní silný vítr na Vysočině. Zkrátka neustále prokazujeme svoji připravenost.

Akreditace nemocnice je proces, který směřuje k poskytování bezpečné a kvalitní péče. Jinak řečeno jde o standardizaci, sledování, vyhodnocování všech procesů poskytované zdravotní péče, o zavedení a dodržování podpůrných a řídících procesů a zvyšování odborné úrovně péče. Naše nemocnice má dlouhodobě nastaven fungující systém vnitřních norem, kterými sledujeme, kontrolujeme a pravidelně vyhodnocujeme veškerá rizika při poskytování péče, čímž se snažíme těmto rizikům účinně předcházet.

"Jde o soustavný a dá se říci nikdy nekončící proces, kterým se snažíme zvyšovat dosaženou úroveň poskytování péče, její kvalitu a bezpečí pacientů," říká manažerka kvality doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.

Velké poděkování za přípravu k akreditaci patří všem zaměstnancům nemocnice, bez jejichž skvělé práce a ochoty bychom neuspěly. Zároveň poděkování směřuje k celému týmu  Kvality péče - doc. PhDr. Ladě Cetlové, PhD., MUDr. Jaromíru Havlovi a  PhDr. Ladě Novákové, kteří jsou hybnou silou celého procesu kvality.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg