15.11.2017

Začali jsme se stavbou magnetické rezonance

Na začátku října letošního roku začala společnost Chládek a Tintěra se stavbou pracoviště magnetické rezonance /MR/ v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod. Pracoviště vznikne jako přístavba k hlavní lůžkové budově a bude přímo navazovat na oddělení RDG, jehož bude součástí. Hrubá stavba budovy by měla být dokončena v lednu příštího roku, následovat bude montáž technologie. Záměrem nemocnice je zprovoznit pracoviště magnetické rezonance v průběhu roku 2018.

Nová přístavba zachovává architektonický výraz hlavní nemocniční budovy i její charakter. Plynule naváže na oddělení RDG. „Navržená přístavba je přízemní, obdélníkového půdorysu, vestavěná do proluky na severní straně nemocnice, a to mezi pavilony chirurgie a diagnostického centra. Dispozičně bude provoz magnetické rezonance velmi dobře navazovat na sousední zdravotnická oddělení,“ upřesnil technický náměstek ředitele Josef Tvrdý.

Pracoviště je koncipováno jako samostatně fungující jednotka radiodiagnostického oddělení. Jeho součástí budou vyšetřovna, ovladovna MR, strojovny, přípravna, dvě svlékací kabinky, místnost na popisování a čekárna se sociálním zařízením. Navazovat bude přímo na stávající pracoviště angiologického systému, se kterou bude mít společnou strojovnu elektro. „Součástí hrubé stavby bude rovněž i příprava manipulačního prostoru pro navezení samostatného přístroje. V této době se nám velmi těžko určuje přesný termín dokončení, neboť jsme závislí na výsledku veřejné soutěže na dodávku přístroje a jeho příslušenství. Pracoviště bude vybaveno magnetickou rezonancí o intenzitě 1,5 T. Po dodávce a montáži přístroje bude nutné dokončit stavbu i vnitřní část související s instalací přístroje, který musí být stíněn Faradayovou klecí,“ dodal technický náměstek.

V souvislosti se stavbou došlo aktuálně k přemístění ambulancí ORL, které se nacházely v blízkosti výstavby. „Vzhledem k tomu, že stavební práce na novém pracovišti magnetické rezonance jsou náročné a probíhají za provozu radiodiagnostického oddělení, prosíme všechny pacienty a návštěvníky nemocnice v průběhu následujících několika měsíců o vstřícnost a velkou trpělivost s možnými omezeními i hlukem,“ požádal ředitel nemocnice Mgr. David Rezničenko, MHA.

Finance na přístroj v hodnotě cca 35 mil. Kč získá nemocnice z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Projektu IROP - Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče. Stavební část finančně pokryje dotace od zřizovatele nemocnice Kraje Vysočině ve výši 14 mil. Kč.

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí NHB, tel. 604475082, petra.cerno@onhb.cz

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg