27.6.2017

Dokumenty k dotazníkovým studiím

Dokumenty požadované k posouzení neintervenčních nebo dotazníkových studií (např. bakalářských, diplomových prací, rozhovorů apod.):

  • Žádost o vyjádření LEK NHB k návrhům neintervenčních studií (např. dotazníkových akcí, sběru dat apod.) u pacientů se předkládá se stručným  průvodním dopisem s popisem projektu včetně postupu při náboru subjektů hodnocení.
  • Formulář LEK NHB k neintervenční dotazníkové studii ZDE
  • Soupis předložených otázek pacientovi s uvedením formy zapisovaných odpovědí. V úvodu předkládaného dotazníku požadujeme oslovení pacienta, stručnou informaci o účelu projektu, o dobrovolné účasti v projektu, o anonymizaci dat a o jejich event. publikaci.
  • Životopis osoby provádějící studii/ výzkum.
  • Souhlas primáře oddělení, kde šetření bude probíhat.
  • Souhlas vedení NHB.
  • V případě nesponzorovaného výzkumu v NHB připojte podepsané Čestné prohlášení.

Projekt IROP

 

Akce měsíce

Den pro rodiče a děti

 

23. června 2018 - 13 až 18 hod.

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Práva pacientů přeložená do znakového jazyka

naleznete zde

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpgplastická chirurgie w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

obezitologická ambulance w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg