6.4.2017

MUDr. Jan Betlach: Pitva - kniha z oboru patologie a soudního lékařství

Emeritní primář oddělení patologie MUDr. Jan Betlach vydal u nakladatelství Galén knihu s názvem Pitva: Historie poznávání lidského těla. Spoluautory jsou doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA z Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové a prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. z Fingerlandova ústavu patologie v Hradci Králové. Kniha z oboru patologie a soudního lékařství je určena odborné i široké veřejnosti, která hledá informace a poučení o daném tématu. Pitva je zde rozebrána od prvopočátků, přes středověk až do současnosti. Jedinečnou kapitolou je Pitva a umění, kde je na lidské tělo nahlíženo očima umělců jako byl Leonardo da Vinci či  Michelangelo. Zároveň je zde uceleně podán historický vývoj soudního lékařství.

"Myšlenka sepsat pojednání o historii poznání lidského těla se ve mně zrodila na začátku profesní kariéry, spíše však ještě o něco dříve, když jsem si uvědomil, že pitva jako taková se v podstatě po staletích nezměnila a je v tomto smyslu stále živým mostem mezi dávnou minulostí a dneškem. A zřejmě není tak docela náhodné, že k uskutečnění tohoto nápadu dochází až na sklonku mé aktivní kariéry," napsal v úvodu za autorský kolektiv MUDr. Jan Betlach. Emeritní primář patologie NHB letos oslavil krásné 70. narozeniny a stále pracuje jako lékař na částečný úvazek v naší nemocnici. Vystudoval Lékařskou fakultu KU v Hradci Králové, větev všeobecné lékařství. Atestaci z patologické anatomie složil v roce 1975, druhou v roce 1978.  Primářem oddělení patologie v Nemocnici Havlíčkův Brod byl jmenován po MUDr. Miladě Prášilové v roce 1979 a byl jím až do roku 2007.

Úryvek z knihy:
"Jedno z prvních úsloví, se kterým se setká každý student medicíny, praví: Mrtví učí živé. Medicína v dnešní době využívá mnoho nových technologií, intervenční a zobrazovací metody, robotické operace, molekulární testy. Pro lékaře však jedním z nejúčinnějších nástrojů poznání a poučení zůstává pitva, která je starší než většina operačních výkonů. Pitvy poskytly v dějinách medicíny všem generacím lékařů nejvíce poznatků pro pochopení stavby a funkce lidského těla ve zdraví i nemoci. Po staletí se zásadně nezměnily a jsou stále „živým mostem“ mezi dávnou minulostí a dneškem. Tato populárně naučná kniha tří lékařů nabízí procházku historií poznávání lidského těla. Je určena široké čtenářské veřejnosti, která hledá informace a poučení o tématu v dnešní době poněkud nepohodlném a odsouvaném, ale dotýkajícím se s neodvratitelnou jistotou v nějaké podobě každého člověka. "
ISBN 978-80-7492-297-8

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg