4.10.2016

Dekubity - téma odborného setkání

Zdravotnický personál naší nemocnice se v těchto dnech školil v problematice prevence a léčby dekubitů. Nejaktuálnější trendy, doporučení a postupy si zdravotníci vyslechli z úst doc. PhDr. Andrey Pokorné, PhD.

V rámci programu kvality péče je personál naší nemocnice průběžně proškolován a seznamován s nejnovějšími trendy v ošetřovatelské i lékařské praxi. Zavedení systému evidence rizika a výskytu dekubitů a vyvíjení soustavné činnost v oblasti informování personálu a efektivního hlášení vzniku dekubitů je jedním z vyhlášených Bezpečnostních resortních cílů. Ty vznikají na základě doporučení Rady evropské unie a WHO a formou doporučených postupů vedou ke snížení rizik poškození pacientů.

Ošetřovatelský personál se věnoval aktuálním guidelines v klinické praxi - surface, skin inspection, keep moving, incontinence, nutricion, doporučeným postupům prevence a terapie proleženin. Dekubity představují závažnou komplikaci dlouhodobého pobytu na lůžku. Příčiny vzniku dekubitů jako je tlak, vlhkost, výživa, tření či infekce se vzájemně kombinují a velkou roli hrají preventivní opatření, vhodné pomůcky a dobrá ošetřovatelská péče. Dekubity se rozdělují podle hloubky poškozené kůže a vždy představují zvýšené nároky na péči o pacienta, prodloužení jeho pobytu v nemocnici  nebo i snížení kvality života. Dekubity vznikají nejen ve zdravotnických zařízeních, ale i v domácím prostředí. Výskyt dekubitů je sledován formou hlášení mimořádných událostí. Jejich četnost, stupeň a místo vzniku se sleduje, což přispívá k lepšímu systémovému přístupu.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg