30.9.2015

Děti jsou po operaci umístěny na speciálním pokoji

Na dětském oddělení funguje nový pokoj poanestetické péče

Nový pooperační pokoj pro malé pacienty byl vybudován na dětském oddělení. Snahou bylo, aby se dítě po operačním výkonu co nejdříve vrátilo ke svému rodiči. Jedním z principů péče dětského oddělení je léčba bolesti a minimalizace stresu z neznámého prostředí a výkonů.

Dětské oddělení se ročně stará o 3 200 dětí na lůžkové části a o 5 500 dětí v odborných ambulancích. Poanestetická péče o pacienty nemocnice je řešena ošetřovatelskými standardy.Období, které následuje po anestezii, může být doprovázeno komplikacemi, jež mohou v určitých případech ohrozit zdraví. Proto jsou děti po anestezii pečlivě sledovány. Doposud ležely na vícelůžkových pokojích, kde nebylo vždy jednoduché zajistit dostatek klidu. Někdy se děti s různými diagnózami vzájemně rušily. "Děti, které se vrací po operačním výkonu, by měly mít dostatek klidu, měly by být monitorovány a pod přímým dohledem sester," vysvětluje vznik speciálního pokoje primářka dětského oddělení MUDr. Magdalena Chvílová Weberová. 

Nemocnice disponuje dvěma dospávacími pokoji. "Pro děti by nebylo komfortní putovat na dospávací pokoj, kde jsou umístěni další pacienti různých věkových kategorií a diagnóz. Péče o děti má navíc svá specifika a tak dětské oddělení přistoupilo k vybudování pokoje, který splňuje všechny požadavky na bezpečnou a zároveň empatickou a věku přizpůsobenou péči pro své malé pacienty," dodala MUDr. Chvílová Weberová. Hlavní snahou bylo, aby se dítě co nejdříve vrátilo ke své mamince či otci. Jedním z principů péče dětského oddělení je léčba bolesti a minimalizace stresu z neznámého prostředí a výkonů. Snahou je upravit prostředí pro děti a rodiče tak, aby bylo bezpečné a při tom i příjemné.

Veškerý provoz dětského odd. je v souladu s Chartou práv hospitalizovaných dětí a respektuje „Nejlepší zájem dítěte“ dle Úmluvy o právech dítěte. Děti jsou bez ohledu na tíži stavu a diagnózu ošetřovány (pokud dovolí provoz) za přítomnosti matky nebo otce (případně jiné blízké doprovázející osoby). Pokud dítě přichází k operačnímu výkonu (plánovanému i akutnímu) je běžnou praxí přítomnost rodiče. Po výkonu v rámci „probouzení se“ je rodič u dítěte opět přítomen. Dítě, které je přivezené z operačního sálu s doznívající anestezií, je napojeno na monitorovací techniku a je trvale pod dohledem zdravotníků. Dítě obvykle zůstává na „dospávacím“ pokoji 3 hodiny. Pokud je výkon, či anestezie doprovázena komplikacemi, může se doba sledování prodloužit, nebo je pak ošetřováno na úseku intenzivní péče (JIP) dětského oddělení.

Nový „dospávací“ pokoj již začal sloužit v září letošního roku. Kapacitně nabízí 4 lůžka a bude sloužit všem operovaným dětem v režimu NON STOP.

petra.cerno@onhb.cz

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg