20.9.2015

Setkání s dobrovolníky

Dobrovolnická pomoc v naší nemocnici probíhá v oblasti péče o dlouhodobě hospitalizované nebo těžce nemocné pacienty, a o pacienty, kterým v době hospitalizace chybí podpora ze strany rodiny nebo přátel. Základním posláním dobrovolníků je vnášet do nemocničního prostředí více lidského kontaktu, přispívat k rychlejšímu návratu nemocného do běžného života a podporovat duševní pohodu pacienta. Dobrovolník v žádném případě nenahrazuje práci odborného personálu nemocnice, ale na úrovni svých možností a schopností ji doplňuje a podporuje. Naše nemocnice realizuje projekt spolupráce s dobrovolníky od roku 2006. V rámci tohoto programu prochází každý dobrovolník úvodním školením a následně pak navštěvuje pravidelná supervisní setkání. " V letošním roce vykázali dobrovolníci přes osmdesát hodin, které věnovali našim pacientům," sdělila Mgr. Kamila Mrtková, sociálně-zdravotní pracovniceNHB..

Vzájemné setkání dobrovolníků se zástupci nemocnice přineslo celou řadu námětů a rozšíření spolupráce, například v oblasti tvořivých dílen pro pacienty ODN. Cílem bylo zhodnotit dobrovolnickou činnost v naší nemocnici a informovat dobrovolníky o činnostech, které jsou pro naše pacienty zajišťovány a hledat další prostor a možnosti spolupráce. Vrchní sestra Oddělení dlouhodobě nemocných Bc. Erika Weisshauptová informovala o zavedení pravidelných aktivit pro pacienty, trénování paměti formou luštění křížovek, doplňovaček, puzzle apod., o canisterapii na ODN. Zdravotně sociální pracovnice  Mgr. Kamila Mrtková pak seznámila přítomné s připravovanými akcemi pro zbytek roku 2015 jako je v září Mezinárodní den pro neslyšící, říjnový Mezinárodní den seniorů, kdy na oddělení zahraje kapela Worvani nebo o přípravě Vánočních dílniček.

Jednou z využívaných aktivit pro pacienty ODN je půjčování zvukových knih ve spolupráci s Krajskou knihovnou. Vysočiny. Katalog zvukových knih je dostupný na sesterně oddělení, kde jsou k dispozici také dva přehrávače a několik kazet.       .

Hlavním slyslem setkání však bylo především ocenit práci dobrovolníků, poděkovat jim za jejich dobrovolnickou činnost, za jejich um a energii, kterou nezištně věnují pacientům ODN.

Děkujeme!!!

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg