3.9.2015

Mezinárodní den neslyšících - 23.9.

 

Mezinárodní den neslyšících

Pořádá Nemocnice Havlíčkův Brod společně se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO Vysočina

Kdy: 23. září 2015 od 8:00 do 12:00

Kde: vestibul hlavní nemocniční budovy

program naleznete zde

Mezinárodní den neslyšících se slaví v září. Cílem tohoto svátku je šířit základní informace o světě osob se sluchovým postižením mezi širokou veřejnost, upozornit na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením a na způsoby, jak je překonat. V rámci Mezinárodního dne neslyšících se po celé ČR konají nejrůznější přednášky s tematikou sluchového postižení, divadelní představení a koncerty tlumočené do znakového jazyka, a také dny otevřených dveří v organizacích pomáhajících neslyšícím.

Každoročně se připojujeme k této akci, neboť se snažíme být bezbariérovou nemocnicí a být našim pacientům blíž. "Mezinárodní den neslyšících připomíná, že v naší republice žije zhruba půl milionu osob se sluchovým postižením. Znakovým jazykem se dorozumívá jen malá část z nich, možná dvě až tři procenta, především jde o neslyšící od narození. Ohluchlí a nedoslýchaví lidé byli dříve odkázáni převážně na odezírání, které je náročné a velmi nespolehlivé. V posledních letech je pro ně dostupná sociální služba, tzv.simultánní přepis mluvené řeči," sdělila zdravotně-sociální pracovnice nemocnice Mgr. Kamila Mrtková.

V rámci akce jsme například informovali klienty o veškerých možnostech vyšetření sluchu v rámci našich ORL ambulancí, představili služby tlumočení do znakové řeči a systém komunikace s neslyšícími a sluchově postiženými v naší nemocnici, k dispozici byly také nejnovější publikace. "Akce využilo přibližně třicet klientů a dokonce přišly i dětičky z MŠ Zahradnického II, což nás velice potěšilo. Nejvíce dotazů bylo na příspěvky na pomůcky pro sluchově postižené, na seřizování a údržbu sluchadel a kde je možné se učit znakový jazyk. Rovněž zaujala naše rukavice s Lormovou abecedou," prozradila Mgr. Mrtková. 

Po celou dobu akce byl přítomen tlumočník do znakového jazyka - tlumočník ze Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO Vysočina, který se na pořádání akce podílí.

Zajišťovala:  sociální pracovnice nemocnice Mgr. Kamily Mrtkové na tel. čísle 569 472 275.

 

petra.cerno@onhb.cz

 

 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg