20.4.2015

Prevence syndromu vyhoření pro zdravotnický personál

Téměř 150 zaměstnanců nemocnice absolvovalo v 5 skupinách seminář se zaměřením na syndrom vyhoření. "Seminář byl zaměřen nejen na teoretické poznatky o syndromu vyhoření, ale i na praxi a prevenci, což mi velice vyhovovalo," zhodnotila absolvování semináře nozokomiální sestra nemocnice Věra Deylová.

Profese zdravotníka patří k velice náročným nejen z hlediska fyzického, ale zejména psychického. Syndrom vyhoření je tedy pro ně vysoce rizikovým. "Syndrom vyhoření neboli burn-out syndrome je psychické onemocnění, pro něž je charakteristické citové a mentální vyčerpání. Často jde o důsledek dlouhodobého stresu a týká se nejvíce lidí, kteří pracují s jinými lidmi. U zdravotníků - lékařů a sester- je riziko vyhoření vysoké. Naštěstí zaměstnanci nemocnice jsou si tohoto rizika vědomi a snaží se vyhoření předcházet nebo situaci alespoň řešit. Naše semináře by jim v tom měly být nápomocny," sdělila školitelka z Efektu Mgr.Veronika Ošťádalová.

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. se snaží v rámci prevence každoročně pořádat semináře se zaměřením na různá témata např. na komunikaci s pacienty, vnitřní komunikaci na pracovišti, apod. "Neustále se snažíme personál vzdělávat v různých oblastech. Semináře zaměřené na prevenci na syndrom vyhoření vyšly i jako požadavek od zaměstnanců, na který jsme reagovali," okomentovala pořádání vzdělávací akce náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Lada Nováková. Semináře pořádáme za podpory zřizovatele nemocnice Kraje Vysočina.

Semináře se účastnili lékaři i zdravotní sestry. Hlavním tématem byla prevence a možnosti předcházení syndromu vyhoření -  vyvážený životní styl (dodržování zásad psychohygieny), pěstování širší sociální podpory, přátelských vztahů na pracovišti,  relaxačních aktivit, učit se efektivně zvládat stres, zlepšovat komunikační schopnosti  jako je asertivita, řešení konfliktů, vyjadřování a adekvátní ventilace emocí, apod.

petra.cerno@onhb.cz


 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg