3.4.2015

Centrální sterilizace získala certifikát kvality

Dne 2. dubna 2015 jsme úspěšně dovršili dlouhodobý proces kvality na oddělení Centrální sterilizace a úspěšně absolvovali audit certifikačního orgánu. Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.tak získala certifikát kvality dle normy ČSN EN ISO 13485:2012 pro sterilizaci zdravotnických prostředků. Jedná se o mezinárodně uznávanou normu řízení kvality pro zdravotnické prostředky.

Centrální sterilizace úspěšné prokázala zavedení a uplatnění systému managementu jakosti, který je v souladu s normou ČSN EN ISO 13485:2012.

Kvalitní politika Nemocnice Havlíčkův Brod, kterou nastavil vrcholový management nemocnice společně s personálem Centrální sterilizace tak umožnila nemocnici být druhou v Kraji Vysočina, která tento významný certifikát získala. Nemocnice Havlíčkův Brod tak dokázala svým klientům, že splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu. A dobře nastavené procesy pak zajistí poskytování ještě kvalitnějších služeb v oblasti sterilizace lékařům i pacientům.

Od roku 2010 využíváme na Centrální sterilizaci moderní technologie tzv. plazmové sterilizace.Sterilizace plazmou je ideální pro sterilizaci biomedicínských zařízení a má řadu výhod:

1. Tento způsob sterilizace, oproti použití ethylenoxidu, není toxický i díky tomu, že teplota prostředí, kde probíhá, je méně agresivní než sterilizace sytou vodní párou.

2. Nízkoteplotní sterilizace za sucha je velice šetrná k nástrojům a snižuje zátěž, kterou může představovat vysoká teplota, rychlé teplotní změny a vlhkost. Šetrná je též vůči okolnímu prostředí.

3. Další podstatnou výhodou je krátká doba trvání sterilizační procedury a možnost získání velkého objemu plazmatu.

4. Výsledkem je 100% kvalitní sterilizace i složitě členitých nástrojů. Více na http://www.onhb.cz/article.asp?nArticleID=793&nLanguageID=1

Kromě Centrální sterilizace máme z dřívější doby certifikované také oddělení Společné laboratoře a Patologii /od roku 2013/. OSL je akreditováno od roku 2010 dle normy ČSN EN ISO 15189:2007. V roce 2013 proběhla úspěšná reakreditace laboratoří. V současnosti je OSL držitelem osvědčení o akreditaci v odbornostech mikrobiologie, biochemie a imunologie.

Gratulace všem pracovníkům Centrální sterilizace!

petra.cerno@onhb.cz

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg