1.4.2015

Dobrotety věnovaly "křeslo na mazlení"

„Dobrotety“ darovaly samé dobré věci… jedním z darů je „křeslo na mazlení“

„Dobré tety“ – nezisková organizace sdružující lidi se širokým srdcem darovaly  dětskému oddělení, stanici intermediární péče o novorozence, množství praktických, potřebných věcí a drobných pozorností. Do nemocnice přicházejí dobrovolnice přibližně 2x do roka. Při březnové návštěvě přinesly krom jiného i křeslo. Moc děkujeme!

Zdá se to divné darovat křeslo. Ale toto křeslo je jiné, neobyčejné. Je to křeslo „mazlící“. Není nijak zvláštní vzhledem, ale svým úkolem zvláštní je. Je jedním z dalších kroků, jak umožnit maminkám pohodlně „tulit“ miminko. Nejde jen o obyčejné mazlení se, ale o možnost pohodlně provádět tzv. Kangaroo Mother Care.

Důležitost jemné (klokaní) péče pro nezralé a nemocné novorozeně

Intermediární centrum II. typu Dětského oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod se dlouhodobě snaží, aby péče poskytovaná nejmenším miminkům byla, pokud lze, jemná, citlivá a hladivá. I když se bolestivým zákrokům nelze vyhnout, lze nastavit péči tak, aby dopady do prožívání malého, křehkého dítěte byly co nejmenší. Nezralých dětí se rodí stále více, za rok 2013 se v celé ČR jednalo o 8.3% všech narozených dětí. Je to kolem 9 tisíc nedonošených a tedy ve vývoji ohrožených miminek.

Ideálně končí těhotenství ve 40. týdnu vaginálním porodem. Ideálně…realita je jiná. Zkuste si představit,  jak vypadá realita prožívání nedonošeného dítěte. Po neproblémovém porodu probíhají procesy biologicky programovaného formování vazby. Dítě je sice od matky fyzicky odděleno, ale „...Dítě potřebuje svou matku, aby přežilo .I když je pupeční šňůra přestřižená, v psychické a symbolické rovině jsou oba dál svázáni kojením a veškerou mateřskou péčí, Díky této péči si dítě postupně uvědomuje vlastní existenci. Život dítěte a jeho schopnost navazovat vztahy s ostatními začíná vztahem k matce a staví na biologických a psychologických základech připoutání (bonding). Je to vrozená reakce, projev instinktů malého človíčka a probíhá prostřednictvím smyslového kontaktu, vůně hlasu, dotyků a něžných gest. Tak se utváří celý svět vjemů, do něhož dítě zapustí kořeny.“ (F. Leboyer)

Pokud je dítě od maminky odděleno (separace), nemohou tyto děje dojít naplnění. Dopadem je zcestné programování kontaktu utváření citového příklonu jako nosného vztahu pro život a horší „start“ a kratší doba kojení s možným dopadem celoživotním. Proč to tak je? Separace je spojena s úzkostí matky, s pocity nedostatečnosti a selhání a dává prostor nejhorším obavám. Matka prožívá úzkost i v případě krátkého oddělení, které se zdá ošetřujícímu personálu banální.  V případe separace se narušují programované děje vazby s dopadem na psychiku matky a „prožívání“ dítěte. Zásadní je dopad na iniciaci a délku laktace.

Na bolest z injekcí, na stres z nepřiměřeného vlivu okolí u nezralečka a na problémy vyplývající z oddělení dítěte od matky existuje velmi prostý a velmi laciný lék. Je to mámina náruč. Častý a časný kožní kontakt pomáhá dítěti lépe udržet normální tělesnou teplotu, stabilizuje vitální funkce (dýchání a akci srdeční)‏, je mnohotvárnou komunikační cestou, upevňuje vztah matky a novorozence (otce)‏, reguluje osídlení sliznic a kůže dítěte,stimuluje sání dítěte, lépe startuje laktaci, uklidňuje dítě, protože je komplexem známých (bazálních) stimulů a posiluje pečovatelskou kompetenci matky. Kůže je hranicí, která dítě dělí od okolí. Ale právě prostřednictvím dotyků, sáním, intenzivním, tělesným kontaktem a pohybem se dítě prvně seznamuje s okolím, prožívá v náruči pocit bezpečí  a  láskyplného přijetí. (Kangaroo Mother Care, A practical Guide.WHO,2003)

Validní studie (Cochrane databáze 2012) uvádějí u dětí ošetřovaných více na těle matky tento pozitivní dopad: Stabilita srdeční frekvence (bez bradykardií), lepší regulace teploty (o 80% méně hypotermií), zlepšení  dechové aktivity (o 75% méně apnoí), vyšší Sat.O2, delší epizody spánku, méně bolesti, lepší váhové přírůstky, méně křiku a delší období bdělosti, častější a úspěšnější pokusy o kojení, méně infekcí (o 60%), časnější propuštění a lepší růst obvodu hlavička a lepší vývojové skóre dítěte.

Personálem poučené matky preferují skin-to-skin kontakt, protože ve srovnání s běžnou  péčí (v inkubátoru), udávají zvýšenou sebedůvěru, pocit naplnění a pocit, že mohou něco pozitivního udělat pro jejich předčasně narozené děti. (Toto hodnocení bylo podobné v různém sociálním prostředí a kulturách.) (viz zdroje)

Klokánkování (Kangaroo Mother Care) není rozmazlování dítěte, jak by mohl někdo (scestně a nepoučeně) tvrdit. Jako ošetřovací metoda pochází z Kolumbie, z 80. let minulého století. V neonatologii 21. století  má východisko v základních principech péče, která má být v rovině EBM, ale zároveň individualizovaná a vnímavá – principy NIDCAP, Developmental Care, Mother and Family Centered Care  a je naprosto v souladu s principy lékařské a ošetřovatelské etiky. Odvažuji se tvrdit, že je něčím navíc. Je bezpečným lékem na samotu nezralého dítěte a bolest z odloučení v mysli mámy. Je něhou a pohlazením jako bonusem k medicínským benefitům a je zadarmo.  

primářka dětského oddělení MUDr. Magdalena Chvílová-Weberová

Více informací v odborné literatuře:

1. Bramson, L., Lee, J., Moore, E., Montgomery, S., Neish, C., Bahjri, K., , & Melcher, C. (2010). Effect of early skin-to-skin mother--infant contact during the first 3 hours following birth on exclusive breastfeeding during the maternity hospital stay. Journal of Human Lactation, 26(2), 130-7. doi:10.1177/0890334409355779

2. Bystrova, K., Ivanova, V., Edhborg, M., Matthiesen, A., Ransj, ö-Arvidson, A., ,…öm, A. (2009). Early contact versus separation: effects on mother-infant interaction one year later. Birth: Issues in Perinatal Care, 36(2), 97-109. doi:10.1111/j.1523-536X.2009.00307.x

3. Carfoot, S., Williamson, P., , & Dickson, R. (2005). A randomised controlled trial in the north of England examining the effects of skin-to-skin care on breast-feeding. Midwifery, 21(1), 71-79. doi:10.1016/j.midw.2004.09.002

4. Conde-Agudelo, A., Belizán, J., & Diaz-Rossello, J. (2011). Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birth weight infants. Cochrane Database Of Systematic Reviews, (3), doi:10.1002/14651858.CD002771

5. Flacking, R., Ewald, U., & Wallin, L. (2011). Positive Effect of Kangaroo Mother Care on Long-Term Breastfeeding in Very Preterm Infants. JOGNN: Journal Of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 40(2), 190-197. doi:10.1111/j.1552-6909.2011.01226.x

6. Hake-Brooks, S., & Anderson, G. (2008). Kangaroo care and breastfeeding of mother-preterm infant dyads 0-18 months: a randomized, controlled trial. Neonatal Network, 27(3), 151-159. 

7. Moore, E. (2012). Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database Of Systematic Reviews, (5),

 8. Moore, E., & Anderson, G. (2007). Randomized controlled trial of very early mother-infant skin-to-skin contact and breastfeeding status. Journal Of Midwifery & Women's Health, 52(2), 116-125.

 9. Titler, M.G., Kleibler, C., Steelman, V. J., Rakel, B. A., Budreau, G., Everett, L. Q., et al. (2001).  The Iowa model of evidence-based practice to promote quality of care.  Critical Care Nursing Clinics of North America.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg