16.3.2015

Regulační poplatek zůstává jen na pohotovosti

Regulační poplatky byly od začátku roku 2015 zrušeny. Zůstává pouze 90,- Kč poplatek za lékařskou pohotovost. Nemocnice však mají pohledávky ještě z předchozích let, a to v řádech statisíců korun.

Nemocnice Havlíčkův Brod v současnosti registruje dluh na RP v hodnotě 348 tisíc korun za roky 2012 až 2014. Z předchozích let / 2008 až 2011/ nám pacienti dluží 394 000,- Kč. Tuto sumu jsme však odepsali jako nevymahatelnou na doporučení právníků. "Jde o cizince nebo pacienty, u nichž nemůžeme dohledat místo pobytu. Náklady na vymáhání u jednotlivých osob, by tak dosáhly mnohem větší částky, než finanční přínos. Proto jsme se rozhodli na doporučení nemocničního právníka tyto částky odepsat," vysvětlil ekonomický náměstek Jiří Hiblbauer.

Za roky 2012 až 2014 nám pacienti dluží cca 348.000,-- Kč . Tuto částku vymáháme u jednotlivých osob, které se u nás nechaly ošetřit a dosud dluh neuhradily. Jedná se celkem o 560 dlužníků v naší evidenci. Nejvyšší vymáhaná částka činí 6200,- Kč. Prozatím většinu řešíme formou upomínek.

"Bohužel musíme počítat i s variantou, že tyto peníze nikdy nemocnice neuvidí. Výtěžek z regulačních poplatků byl přitom využíván na zkvalitňování služeb v nemocnici. Takže jsme zvyšovali komfort pro naše pacienty, " dodal ekonomický náměstek.

Aktuálně se RP vybírá pouze za lékařskou službu první pomoci ( „LPS") včetně LPS poskytované zubními lékaři. (Poplatek se hradí jen v případě,  že nedojde k následnému přijetí pojištěnce do ústavní péče).

Za leden 2015 jsme na regulačních poplatcích vybrali cca 130.000,- Kč a za únor 2015 cca 122.000,-Kč.

petra.cerno@onhb.cz

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg