19.3.2015

Dětským pacientům čteme na dobrou noc!

I v letošním roce se malí pacienti hospitalizovaní na dětském oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. dočkali čtení na dobrou noc. Letošní akci jsme nazvali Čtení sluší každému a začala 4. března 2015. Čtení pohádek se letos ujali nejen profesionální hasiči, ale i zaměstnanci Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě.

Smyslem projektu je zpříjemnit dětem pobyt v nemocnici pohádkou po obědě a na dobrou noc z vybraných knih a podpořit akci Celé Česko čte dětem! Ta vznikla na podporu uvědomění si velkého významu pravidelného čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti . A kdy jindy podobnou akci uspořádat, než v  Březnu - měsíci knihy.  Hlavní snahou je tedy motivovat rodiče k pravidelnému čtení knížek dětem.  „Rozhodně si jako lékaři všímáme skutečnosti, že dnešním trendem je pustit dětem televizi, počítač nebo jim dát do ruky mobilní telefon s hrami. A to i při hospitalizaci v nemocnici. Vytrácí se pak tolik důležitý prvek komunikace mezi rodiči a dítětem, „ říká emeritní primář dětského oddělení MUDr. Václav Miláček.

Poprvé se akce konala v loňském roce ve spolupráci s HZS a splnila očekávání nás všech. Prožili jsme úžasné večery plné pohádek, smíchu a dětských úsměvů. Velkou atrakcí v loňském roce byli profesionální hasiči, kteří přicházeli ve standardní zásahové výstroji a děti měly možnost si prohlédnout a osahat helmu, svítidla a další vybavení hasičů.

Čtení se uskuteční : Profesionální hasiči - dne 23.3. od 18.00 a 30.3. od 18:00

Pracovnice KKV - dne 4. března od 13:00, 11. března od 18:00, 18. března od 13:00, 25. března od 18:00.

Knihovnice z KKV přinesou aktuální knižní novinky pro malé i větší děti.

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.  se soustavně snaží vymýšlet aktivity, kterými zpestřuje dětem a jejich rodičům pobyt v nemocnici -  canisterapie, návštěvy Zdravotního klauna, výstavy a koncerty.

Projekt Celé Česko čte dětem! má za cíl podporovat emocionální (psychické, myšlenkové a morální) zdraví dětí a mládeže. Je prokazatelné, že pravidelné čtení:

·         se podílí na emočním rozvoji dítěte;

·         učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově;

·         rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení;

·         formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí;

·         rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení;

·         je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Vědci prokázali, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.

 

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí NHB, petra.cerno@onhb.cz

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg