16.2.2015

Odvolání primáře urologického oddělení

Vedení Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. považuje za nutné vyjádřit se k nepravdivým a zavádějícím informacím, které jsou prezentovány v souvislosti s odvoláním primáře urologického oddělení a které poškozují dobré jméno našeho zdravotnického zařízení.

Po důkladném zvážení a na základě podložených skutečností se ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod Mgr. David Rezničenko rozhodl odvolat k 28.2.2015 z postu primáře urologického oddělení MUDr. Jindřicha Bártu. Hlavním důvodem jsou zásadní manažerská pochybení ve vedení oddělení urologie. Lůžková i ambulantní péče urologického oddělení je zachována v plném rozsahu. „Primář Bárta byl opakovaně upozorňován na negativní situaci na oddělení urologie, a to již předchozím ředitelem nemocnice MUDr. Vítem Kaňkovským. Nejedná se tedy o jednorázový, ale o dlouhodobý problém řízení oddělení. Přes veškeré snahy vedení nemocnice se však nepodařilo situaci zlepšit,“ uvedl Mgr. David Rezničenko.

Urologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod je a bude nadále ve stávajícím rozsahu zachováno, pouze došlo k organizační změně, kdy po určitou dobu bude od 1.3.2015 spadat pod vedení současného primáře chirurgického oddělení MUDr. Jiřího Drápely, který si určí vedoucího lékaře urologického týmu. Toto řešení nám umožní zvýšit dlouhodobě nízkou efektivitu urologického oddělení a vytvoří nám prostor pro hledání nového kandidáta na pozici primáře urologie.

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod, po.o

Tel. 604475082, email: petra.cerno@onhb.cz

Vyjádření hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka:

Personální politika organizace je věcí ředitele a jeho pravomocí je činit potřebné kroky. Odvolání primáře urologického oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Jindřicha Bárty je tedy čistě rozhodnutím ředitele Davida Rezničenka. Vedení havlíčkobrodské nemocnice v čele s ředitelem dělá s vědomím své odpovědnosti pro nemocnici a zejména pro její pacienty v rámci možností maximum. Rozhodnutí ředitele nemocnice o organizační změně nemá vliv na rozsah péče a poskytovaných služeb Nemocnicí Havlíčkův Brod. Lůžková i ambulantní péče urologického oddělení je plně zachována.
 

Stanovisko MUDr. Jindřicha Bárty publikované prostřednictvím sociálních sítí není bohužel objektivní, ani korektní. S politováním musím konstatovat, že mimo jiné má pan kolega potřebu vyjadřovat se ironicky, bez věcného důvodu a vysvětlení, zpochybňovat kompetence a počínání jiných a napadat je. Mrzí mě, že umíme sdílet jenom nevraživost a umíme se podporovat jen ve vzájemném rozdělování se a odporu. Zájem kraje jako zřizovatele nemocnic zajistit pro obyvatele regionu co nejkvalitnější veřejnou službu v co největším rozsahu je dokládán každodenní praxí. V posledním desetiletí se v tomto ohledu a obecněji ve zdravotní péči v rámci Kraje Vysočina leccos změnilo k lepšímu. To za výrazné a do značné míry jednotné podpory všech politických subjektů účastných v zastupitelstvu kraje v tomto i předcházejících volebních obdobích.  Kdo chce, vidí to, kdo nechce, pochopitelně to nezaznamená.

 

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg