6.2.2015

Návštěvy pacientů povoleny!

Od soboty 21.2.2015 jsou opět povoleny návštěvy na všech odděleních nemocnice.

Zákaz návštěv platil od 30. ledna 2015 do 20.2.2015. O zákazu návštěv rozhodlo vedení nemocnice na základě doporučení Krajské hygienické stanice. Důvodem tohoto opatření byl vzestup a nárůst onemocnění chřipkového původu ve spádové oblasti nemocnice.

Epidemické zvýšení výskytu chřipkových onemocnění pro hospitalizované pacienty představuje zvýšené zdravotní riziko. Po zvážení všech okolností rozhodlo vedení nemocnice o zákazu návštěv pacientů jako vhodném preventivním prostředku proti hromadnému šíření akutních respiračních infekcí a chřipky na odděleních.Tento postup byl konzultován se spolupracujícím epidemiologem.
 
Omlouváme se touto cestou všem blízkým osobám našich klientů za způsobené omezení styku s pacienty.
Možnost podání informací v maximální přípustné míře byla realizována na tel.číslech příslušných zdravotních oddělení nemocnice.
Děkujeme za pochopení.
Aktuální informace - epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky (ARI) - http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-aktualni-epidemiologicke-situaci-ve-vyskytu-akutnich-respiracnich-in_10057_5.html

CHŘIPKA - Jak chránit sebe i své okolí? - klikněte http://www.mzcr.cz/Files/plakat/sezonni_chripka.pdf

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod, po. tel. 569 472 201 nebo 604475 082, petra.cerno@onhb.cz

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg