23.1.2015

4. místo v soutěži Bezpečná nemocnice

V soutěži Bezpečná nemocnice jsme získali již řadu ocenění - například v roce 2009 - 3. místo s projektem Implementace stranového protokolu do praxe, v roce 2010 1. místo za projekt Bezpečnostní pásy. V letošním roce jsme se účastnili s projektem Senior na ODN.

Hlavním cílem našeho projektu bylo doplnit, rozšířit a zkvalitnit péči o hospitalizované seniory na oddělení dlouhodobě nemocných (ODN) v Nemocnice Havlíčkův Brod a také zlepšení či dlouhodobé udržení stávajícího zdravotního stavu, případně zpomalení průběhu některých onemocnění:  podpora k soběstačnosti, zlepšení či udržení kvality života, posílení kognitivních funkcí, posílení sebevědomí a důstojnosti a také pomoc rodině.

Projekt je zakládán na faktu, že naše populace vlivem prodlužování lidského věku a úspěšného zvládání onemocnění, která byla ještě v nedávných desetiletích smrtící, stárne pomaleji. Zatímco do poloviny 20. století představovala největší hrozbu zdraví naší populace onemocnění infekční a poté to byla onemocnění kardiovaskulární a onkologická, s počátkem nového století a tisíciletí nabývají na významu onemocnění degenerativní. Výzkumy mozku a zkoumání kognitivních funkcí za poslední desetiletí ukazují, že fyzická kondice a životospráva je neoddělitelně spojena s kondicí mentální, tedy správným fungováním mozku a ukazuje se, že vhodná fyzická námaha (trénink) může zastavit nebo dokonce zvrátit atrofii mozkových buněk, která začíná ve věku okolo 40-ti let.

V roce 2013 vybrané všeobecné sestry absolvovaly certifikovaný kurz ,,Rehabilitační ošetřovatelství u seniorů“. Na základě informací z kurzu se nám podařilo vybudovat místnost pro aktivizační činnost se seniory na oddělení dlouhodobě nemocných a současně následovalo zaškolení personálu v oblasti aktivizačních činností u seniorů. Podařilo se nám taktéž navázat velmi úzkou spolupráci s dobrovolnickou organizací v Havlíčkově Brodě, která se podílí na tzv. tematických dílnách.

Při kognitivních trénincích jsou používány například standardizované kognitivní písemné testy pro trénování paměti (3 stupně obtížnosti), dále je využívána tzv. „krabice“ pro trénování paměti. Efektivita aplikovaného projektu je hodnocena prostřednictvím výsledků kognitivních testů a hodnocením dotazníků spokojenosti pacientů a rodinných příslušníků předkládaných práve této cílové skupině. V roce 2014 byl projekt zaveden v kognitivním tréningu seniorů i na oddělení neurologie a interny.

Během realizace projektu se nám podařilo významně rozšířit a zkvalitnit péči o hospitalizované seniory nejen na oddělení dlouhodobě nemocných, ale i na neurologickém a interním oddělení. Pozitivní výsledky projektu se projevily ve zlepšené soběstačnosti a spokojenosti seniorů se sebou samým, ale i kladným ohlasem rodin seniorů zapojených do projektu. Provázanost jednoduchého trénování paměti a aktivizace seniorů přispěly k odstranění stereotypů a předsudků o stáří, k podpoře seniorského věku jako plnohodnotné etapy lidského života.

Více informací: Mgr. Jana Dvořáková, vrchní setra oddělení ODN, jana.dvorakova@onhb.cz

 

petra.cerno@onhb.cz

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg