18.12.2014

Benefiční koncert Jakuba Pustiny

Páteční benefiční koncert (12.12.2014), který již potřetí pro stanici intermediární péče o novorozence dětského oddělení NHB uspořádal p. Jakub Pustina, byl nezapomenutelným předvánočním zážitkem pro všechny zúčastněné. Kromě operních árií se kostelem Nanebevzetí Panny Marie v HB rozléhaly také vánoční koledy.

Děkujeme všem, kdo jste přišli na benefiční koncert pro nedonošená miminka a především p. Pustinovi. Částka 8150,- Kč bude využita na zakoupení nových "pelíšků" pro miminka v inkubátorech.

V Nemocnici Havlíčkův  Brod se v r. 2013 narodilo více než 1313 dětí. Novorozenecká intenzivní péče dětského oddělení pečuje o děti narozené v pásmu střední a lehké nezralosti od 31. týdne a o děti se závažnou problematikou novorozeneckého věku. Přebírá do péče z pásma krajní nezralosti a v rámci ambulance vývojové péče se stará ročně téměř o 200 miminek s obtížnějším startem na začátku života.

 Narození dítěte je, napříč kulturami, doprovázené radostnými rituály uvítání a oslavy…zdá se, že porodnictví a neonatologie by měly být plné pozitivních myšlenek a okamžiků. I tímto oborem se prolíná bolest, strach a zranění. Nemoc, nebo příliš předčasné narození miminka, je doprovázené šokem, slzami strachu, pocity selhání a viny a mnoha otazníky v mysli rodičů. Zoufalství a naděje stojí často vedle sebe a to přímo u  jednoho inkubátoru a dokonce v jednom dni, hodině a okamžiku. Hranice, která někdy dělí život dítěte od smrti, zdraví od celoživotního problému je křehká.

Neonatologie je obor, který ročně pečuje o desítky tisíc novorozenců, kteří se narodí v termínu a odchází po několika dnech domů. Většina veřejnosti vnímá hlavní práci neonatologů u inkubátorů a složité techniky. Důležité je oboje. Neonatologie se stará o „začátek“ života a tento začátek je jedinečný a neopakovatelný. Pokud přichází miminko donošené a z bezproblémového porodu, tak potřebuje vlídnou, empatickou péči, trvalou blízkost maminky a pochopení pro přirozené děje, které s narozením souvisí.

Před několika desetiletími byla představa, že s rostoucí úrovní medicínské péče bude problémů v těhotenství, předčasných a patologických porodů ubývat. Opak je pravdou. Nedonošených miminek, která potřebují velkou míru různě intenzivní pomoci, se rodí stále více. Za rok 2013 jde o 8,3% z necelých 107 tisíc narozených dětí.

Pro aktuální i další péči o miminko je důležitý týden předčasného porodu a hmotnost. Dle hmotnosti je rozdělována kategorie nedonošených dětí takto: LBW = nízká porodní hmotnost jsou děti pod 2500g. VLBW je skupina dětí velmi nízké porodní hmotnosti pod 1500g. Skupina dětí pod 1000 g je označována ELBW = extrémně nízká porodní hmotnost. Podle míry nedonošenosti (= týdny gestačního věku) mluvíme o nedonošenosti lehké, kdy se miminko rodí mezi 37. - 35. týdnem, střední mezi 35. - 32. týdnem a těžké pod 31. týden. O extrémní nezralosti hovoříme u dětí pod 28. gestačních týdnů.

Hranice životaschopnosti (viabilita) leží dohodou odborné veřejnosti v ČR na hranici 24+0 týdnů. Viabilita je schopnost krajně nezralého dítěte přežít mimo dělohu matky. Není to jen biologická vlastnost organismu miminka. Kromě gestačního týdne určeného s různou mírou přesnosti, rozhoduje celý dosavadní průběh těhotenství, individuální stupeň vyzrálosti plodu a úroveň medicínské technologie. Neonatologie je mladý obor s nesmírnou dynamikou rozvoje. Hranice nemožného před 10 lety se posouvají stále níže. Technické vybavení a medicínské možnosti se zlepšují takovou rychlostí, že léčebně obtížně řešitelné stavy a situace před několika lety jsou v současnosti ošetřené standardizovaným postupem. Uprostřed dokonalé techniky, ztracené mezi hadičkami infusí a svodů je několik set gramů vážící dítě. Zrající člověčí mládě, které nějakým dopuštěním osudu přišlo na svět příliš malé. Je tu ještě nečekáno, nezváno téměř z poloviny vývoje, který měl probíhat v temnotě a klidu těla matky. Ten, kterého se tato situace týká nejvíce, tedy extrémně nedonošené dítě svůj názor a postoj projevit nemůže. Vývoj měl probíhat svým tempem, měl respektovat určité vývojové milníky. Moderní technika může plodu poskytnout možné přežití za určitých snad „ šťastných“ okolností a za pomoci sofistikovaných postupů…. V řádu týdnů plod dozrává k téměř jistému přežití s výhledem na další zdravý průběh života. Někde ve středu a přece na okraji rozhodování o příběhu dítěte stojí rodiče, kteří prochází mnoha, mnoha situacemi, které původní radost z počatého dítěte změnily na těžký, bolavý sen. Je potřeba si uvědomit, že rodiče těchto novorozenců prožívají mnoho týdnů nesdělitelnou, ale reálnou bolest z odloučení, strach. Otázka toho, jak se naplní životní příběh jakéhokoliv těžce nezralého nebo průběhem porodu alterovaného dítěte zůstává otevřená. Pravdou je, že míra závažného / mezinárodně definovaného/ handicapu klesá. V péči je zaveden 3 stupňový systém. Na vysoce intenzivní péči 12 perinatologických center III. typu ČR navazuje péče nižší intenzity – perinatologická centra II. typu. Jediným takovým centrem Vysočiny je Nemocnice Havlíčkův Brod. Základní péči poskytují běžné porodnice.

Děkujeme, že nám pomáháte!  petra.cerno@onhb.cz

Info - koronavirus

 

Projekty IROP

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg