24.6.2013

Interní oddělení využívá bazální stimulace

Interní oddělení získalo certifikát na využívání bazální stimulace u pacientů, a to díky specializovanému proškolení dvou sester na stanici interní JIP.  Další osvědčení získalo na stimulaci vnímání. Zařadilo se tak k oddělením, která využívají koncept BS pro zkvalitnění, zlidštění a zvýšení bezpečí poskytované péče našim pacientům. Kromě interního oddělení je v naší nemocnici BS využívána u pacientů na oddělení ARO, dětském oddělení a neurologii a má pro pacienta obrovský přínos.

Ošetřovatelská péče podle tohoto konceptu umožňuje znovu navazovat blízký kontakt rodiny s klientem a využít tak blízké vazby mezi členy rodiny k zefektivnění léčby a rekonvalescence našich pacientů. V této ošetřovatelské technice využíváme propracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu. Je možné ji uplatnit v intenzivní péči, v neonatologické intenzivní péči, v následné péči, v domovech pro seniory či v domovech pro osoby s postižením a v hospicové péči. " Bazální stimulaci využíváme zejména na interní JIP u pacientů ve vegetativním stavu, kteří sami nekomunikují, ale je využitelná i pro ostatní pacienty pro stimulaci vědomí," okomentovala využívání metody vrchní sestra interního oddělení Bc. Petra Chymová, Dis.

Pro každého pacienta je vytvořen individuální plán, který využívá jeho dřívějších návyků. Základním principem celého učení je zprostředkovat vjemy z vlastního těla stimulací organismu. Prostřednictvím smyslů je člověku umožněno vnímat sebe sama a okolní svět. Klient - pacient potřebuje neustálé stimuly, zejména ty, na než byl zvyklý v době před nemocí či úrazem, aby se navrátil zpět k původní kvalitě svého života. Různé stimuly vedou k znovuobnovení porušených nervových spojů. K využívaným technikám patří masáže, dechová cvičení i vibrace BS. Cílem je navozovat pocity bezpečí a také využívat předměty, které jsou klientovi blízké – oblíbený polštářek z domova, chutě, fotky, kresby, hračky, oblíbenou hudbu, barvy apod. To samozřejmě zahrnuje také spolupráci s rodinnými příslušníky, přičemž pozitivní reakce je možno vidět na obou stranách.

Nejpoužívanějšími prvky bazální stimulace u nás jsou dotek, polohování a koupele.

1. dotek: ruce ošetřujících jsou médiem a umožňují uvědomit si opečovanému spoustu informací o vlastním těle i okolním světě. Je to nejjednodušší forma komunikace beze slov.

2. polohování: pomáhá opečovanému získat informace o svém těle, předchází veškerým

komplikacím. Polohování využíváme na našem pracoviště nejčastěji, při odpočinku, po koupeli, po vyšetření, ke zklidnění, při přijmu stravy.

 

3. koupele: zklidňující - teplota vody 37 – 40°C,

        osvěžující - teplota vody 23 – 28°C,

 

Bazální stimulace je plně v rukou sester, záleží jen na jejich kreativitě a dovednostech. Jen sestra rozhodne o způsobu polohování, celkové koupele na základě informací o nemocném a podle jeho momentálního zdravotního stavu.

Vestibulární stimulace: informuje nemocného o jeho poloze nebo pohybu v prostoru.

Vibrační stimulace: nejčastěji používáme hlas – ruce, můžeme použít vibrační přístroje. K vibrační stimulace patří také stimulace podporující dýchání.

 

"V zimě roku 2012 nám bylo umožněno absolvovat kurz bazální stimulace. Tímto kurzem vedeným PhDr. Karolínou Friedlovou, ředitelkou a odborným garantem Bazální stimulace, byly proškoleny dvě sestry z JIP Interního oddělení naší nemocnice, které nyní s pacienty pracují. Další setry pak získaly certifikát na stimulaci vnímání," pozradila Bc. Petra Chymová, Dis.. Zásluhou tohoto konceptu se daří přivést do plného duševního zdraví desítky pacientů.

Více informací lze získat na: http://www.onhb.cz/Data/files/oddělení/interna/bazální%20stimulace%202013x.pdf

 

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí NHB, tel. 569472201, petra.cerno@onhb.cz

 

 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg