25.2.2013

Prvotrimestrální screening je vysoce spolehlivý

Moderní vyšetření, kterým se zjišťuje riziko chromozomálních vad plodu, podstoupilo již více jak 2.500 těhotných. Je vysoce spolehlivé - kombinovaným screeningem v I. trimestru se podaří zachytit kolem 95% dětí s Downovým syndromem. Odborným garantem je FMF /Fetal Medicine Foundation / centrum v Londýně.

Co je prvotrimestrální screening?

  • moderní vyšetření, kterým se zjišťuje riziko chromozomálních vad plodu
  • jedná se o vyšetření bez rizika pro plod i matku, s výbornými výsledky a to bez zbytečného stresování těhotné odběrem plodové vody
  • vyšetření má dvě části: krevní a ultrazvukovou
  • odborným garantem, který pravidelně hodnotí správnost provádění všech měření, je FMF centrum Londýn.

V současné době screening poskytujeme všem těhotným ženám, které se zaregistrovaly do naší gynekologické ambulance, ale poskytujeme jej i pro pacientky spolupracujících gynekologických ambulancí z okolí. Navíc je zajištěna spolupráce s ambulancí poruch funkce štítné žlázy pro těhotné. Těhotné ženy a ženy do jednoho roku po porodu jsou rizikovou skupinou z hlediska výskytu onemocnění štítné žlázy. Od 1.4.2009 probíhá v našem regionu aktivní vyhledávání těhotných žen ohrožených chorobami štítné žlázy. Těhotné ženy tedy u nás mají maximální péči a komfort v zajišťování potřebných vyšetření.

"Ultrazvuková část testu se na našem pracovišti začala provádět už v roce 2005. Od května 2006, kdy jsme získali FMF certifikaci a započali jsme spolupráci s centrem v Londýně, bylo vyšetřeno již přes 2.500 těhotných. Můžeme říci, že naše dosavadní výsledky kvalitu testu potvrzují,"zhodnotil výsledky spolupráce s Londýnským centrem a výsledky spolehlivosti screeningu MUDr. Václav Čtvrtečka z gynekologicko-porodnického oddělení naší nemocnice. Prvotrimestrální test je v naší nemocnici plně certifikovaný a jak několikaleté výsledky ukazují také vysoce spolehlivý. " Záchyt Downova, Edwardsova i Patauova syndromu ukazuje na vysokou kvalitu screeningu. Můžeme hovořit až o 95%," dodal MUDr. Čtvrtečka.

Naši lékaři hodnotí jako pozitivní především skutečnost, že budoucí maminky nejsou tolik a zbytečně stresovány např. odběry plodové vody, neboť spolehlivost testů je skutečně vysoká.

Více se budoucí maminky mohou dočíst na http://www.onhb.cz/article.asp?nArticleID=14&nDepartmentID=20&nLanguageID=1

Petra Černo, tisková mluvčí NHB, tel. 569472201 nebo 604475082, petra.cerno@onhb.cz

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg