5.8.2013

Realizujeme projekt revitalizace parku v areálu nemocnice

Projekt revitalizace nemocničního parku rychle pokračuje a je možné, že bude dokončen o 2 měsíce dříve než se plánovalo. V současnosti se budují nové chodníky v nemocničním parku pod budovou A bývalé chirurgie. Nový altán, který vznikne před budovou plicního oddělení, přinese pacientům větší komfort a příjemnější prostředí pro odpočinek.

„V období vegetačního klidu došlo k odstranění dřevin určených ke kácení. Jednalo se o napadené dřeviny a stromy v nevyhovujícím stavu. Na tyto práce navázalo odstranění pařezů a výsadba nových, projektem předepsaných stromů. Vysazovány byly stromy v předepsané velikosti s balem zeminy, která umožní snadnější zakořenění stromů a rychlejší začlenění těchto stromů do parku. V současné době máme již zasázenu většinu předepsané výsadby,“ sdělil k průběhu projektu technický náměstek nemocnice Josef Tvrdý. Výsadba zbývajících stromů proběhne v září tohoto roku. V minulém měsíci byl proveden také zdravotní a bezpečnostní řez a zpevnění koruny na stávajících stromech.

Na začátku července byly zahájeny práce na zpevněných plochách. Nyní se budují dva hlavní chodníky přes spodní park, které budou dlážděné a umožní veřejnosti lepší přístup do objektu nemocnice. Dále se upravuje část parku kolem sochy zakladatele nemocnice MUDr. Františka Zahradnického. Na tyto práce bude navazovat vybudování přístřešku - altánu před budovou plicního oddělení a domovem pro seniory, čímž se vylepší podmínky pro využívání parku pacienty nemocnice i seniory ze sousedního domova.

Před dokončením celého projektu na revitalizaci parku v NHB bude ještě provedena výsadba projektem předepsaných keřů a na některých místech výsev nového trávníku.„Realizace celého projektu bude dokončena do konce října tohoto roku, oproti plánovanému dokončeni v prosinci 2013,“ sdělil náměstek Tvrdý.

V roce 2009 vznikl za podpory Kraje Vysočina projekt „ Revitalizace parků v zařízeních zřízených Krajem Vysočina“ do tohoto projektu byla zařazena i Nemocnice Havlíčkův Brod. Následně vypracoval autorizovaný architekt pro krajinářskou architekturu Ing. Vít Doležel kompletní projektovou dokumentaci na revitalizaci parku v areálu nemocnice. Uvedený projekt byl projednán na odboru životního prostředí Města Havlíčkův Brod a schválen Českou inspekcí životního prostředí. Po schválení Ministerstvem životního prostředí a získání finanční podpory z fondů EU byla vyhlášena odborem životního prostředí Kraje Vysočina na realizaci projektu veřejná soutěž. Realizací uvedeného projektu byla pověřena firma GREEN PROJECT s. r. o., která tuto soutěž vyhrála. S uvedenou firmou uzavřel Kraj Vysočina smlouvu na realizaci projektu.

V lednu 2013 začala firma GREEN PROJECT s. r. o. s realizací revitalizace parku v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod.
Dokončení celé akce je nyní plánováno na říjen 2013.

Přílohy k tomuto projektu:

Revitalizace zeleně v objektu nemocnice včetně úpravy cest a dalšího vybavení parků

 


 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg