19.11.2012

Oddělení patologie se přestěhovalo

Oddělení patologie bylo poslední oddělení nemocnice, které bylo umístěno mimo areál nemocnice. Sídlilo v samostatném objektu v areálu Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod od roku 1954. Jeho budova postavená v prvním polovině minulého století postupně chátrala a vykazovala velké energetické náklady. Zajištění odpovídajícího technického stavu této budovy by v příštích letech znamenalo pro nemocnici velkou investici, čemuž jsme chtěli předejít. Dalším důvodem pro přestěhování oddělení patologie do hlavní budovy nemocnice byla také stále se zvyšující potřebnost a počty biopsií - vyšetření tkání získaných vyříznutím, výškrabem, operací atd. Tyto hlavní důvody nás vedly k přípravě a následné realizaci vestavby patologických laboratoří do budovy diagnostického centra v objektu hlavní budovy nemocnice. Realizací vestavby se nám podařilo zajistit lepší podmínky pro užší spolupráci patologie s operačními a dalšími klinickými obory v nemocnici.

Hlavní stavební práce při vestavbě patologických laboratoří včetně nové pitevny provedla na základě výběrového řízení firma Brodská stavební spol. s r. o. Cena zakázky se dostala na částku 2 480 624, - Kč bez DPH. Část úprav elektroinstalace, zdravotechniky a vytápění zajistila nemocnice vlastní údržbou. Do upravených prostor se patologické laboratoře přestěhovaly před dvěma týdny, nyní je již plně v provozu. Do prostor laboratoří postupně nemocnice doplňuje nové vybavení a techniku, tak aby toto oddělení mohlo ještě v letošním roce provést předakreditační šetření a v příštím roce provést akreditaci.

Oddělení patologie je pro nemocnici nenahraditelné. Stále se zvyšuje jeho význam pro léčbu širšího spektra pacientů a v dalších letech bude tento trend pravděpodobně pokračovat.

Tato investice vytvořila lepší podmínky pro prohloubení mezioborové spolupráce v nemocnici a současně přinese podstatné snížení provozních nákladů v příštích letech.

Více informací o spektru péče oddělení patologie naleznete na :

http://www.onhb.cz/Data/files/Spektra%20péče/Spektrum_péče_patol2010%20W.pdf

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí NHB, tel. 569472201 nebo 604475082, petra.cerno@onhb.cz

Projekt IROP

 

Akce měsíce

změna otevírací doby bufetu 

od 1.1.2019 o víkendech

od 11:00 do 16:30 hod.

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpgplastická chirurgie w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

obezitologická ambulance w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg