23.4.2012

Babybox v NHB ANO

Tisková zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod p.o. ze dne 23.dubna 2012

Vedení nemocnice Havlíčkův Brod říká Babyboxu –ANO

Vedení Nemocnice Havlíčkův Brod p.o. je pro zřízení babyboxu v prostorách nemocnice. Navrhovaným termínem pro zřízení je podzim 2012, po ukončení stavby urgentního příjmu EMERGENCY v naší nemocnici. K tomuto závěru došlo vedení nemocnice po pondělním jednání /23.4./ po zvážení pro a proti v problematice babyboxů.

Těmto jednáním předcházelo setkání lékařů a vedení Nemocnice Havlíčkův Brod o možnosti zřízení babyboxu s p. Ludvíkem Hessem, předsedou a zakladatelem nadačního fondu pro odložené děti Statim ve čtvrtek 19.dubna 2012. Jednání byla předčasně ukončena odchodem p. Hesse po vyslovení osobního názoru lékařky dětského oddělení.  Názor vedení nemocnice si nevyslechl. O možnosti zřízení babyboxu v podzimních měsících, po dokončení stavby Emergency, se tedy p. Hess již nedozvěděl. „Chceme ke zřízení babyboxu přistupovat zodpovědně. Jde nám především o dodržení podstaty babyboxu, a tedy  zachování anonymity a zároveň o bezpečnost a zdraví maminky a dítěte. Měli jsme celou řadu otázek, které jsme chtěli od p. Hesse zodpovědět. Na většinu se nám odpovědi nedostalo, a tak jsme využili následujících dnů pro získání dalších informací a zkušeností z jiných zdravotnických zařízení,“ sdělil ředitel nemocnice Mgr. David Rezničenko.

Oficiální stanovisko nemocnice je následující – souhlasíme se zřízením babyboxu, ale až po dokončení stavby Emergency, která značně komplikuje přístup do hlavní budovy nemocnice. Upřednostňujeme jednoznačně umístění babyboxu v hlavní budově, aby byla zajištěna přímá návaznost na dětské oddělení a okamžitou lékařskou péči. Následná péče o odložené dítě musí být v souladu s legislativou ČR. V současné době jsou vytvořeny tři náhradní vstupy do hlavní budovy nemocnice, a tedy  není možné zajistit místo dostatečně anonymní, které by zároveň splňovalo podmínky a možnosti stavební a technické potřebné pro nainstalování a plnou funkčnost babyboxu.

Následujících měsíců chce nemocnice využít k hledání takových prostor, společně po dohodě s p. Hessem a konstruktérem babyboxů a zároveň dořešit aspekty právní a smluvní.

K vyjasnění problematiky BB jsme vyhledali celou řadu dokumentů mezinárodních i platných v ČR. I pan Ludvík Hess nás v korespondenci ujišťoval, že:“... chce odpovídat konkrétně a předloží písemnosti, které se k nejasnostem vztahují.“ S tímto jsme přistoupili ke společné schůzce a k jednání. Nadále však chceme upozornit a objasnit široké veřejnosti, že problematika BB má celou řadu sporných oblastí mezi něž patří například - zneužití babyboxu znesvářenými rodiči, otázka zabití dítěte matkou, zneužití k odložení staršího dítěte atd...BB neřeší otázku otce a dítěte a tedy otázku jeho rodičovských práv. Bohužel v počtu odložených dětí získává ČR smutný evropský primát. „Nejsem a priori proti babyboxům, ale jako pediatr budu vždy upřednostňovat sociální řešení pro maminku v zoufalé situaci. Emoční vazby maminky a jejího dítěte jsou babyboxem zpřetrhány, zvláště pokud se jedná o dítě starší, kde je dokončen proces přirozené biologické vazby a nastartován proces citového příklonu. V tomto je nutno zohledňovat základní lidská práva dítěte. Zásadní je i otázka kořenů dítěte. Miminko, ani náhradní rodina, pak neznají anamnézu dítěte, což přináší do budoucna pro dítě velká rizika a celou řadu nepříjemných překvapení,“ vysvětlila své hledisko vedoucí lékařka stanice intermediární péče o novorozence MUDr. Magdalena Chvílová-Weberová a dodává: „Vždy se budeme snažit a celá léta se snažíme vracet děti do náruče maminek. To je naše priorita. Mnohaletou osvětovou prací se snažíme navázat na sociální pomoc v regionu a předcházet tak tomu, aby dítě bylo odloženo. Při naší práci respektujeme legislativu ČR a proto je překvapivé, že ani po 6 letech užívání babyboxů nemají právní vymezení v české legislativě. I toto byla jedna z otázek, kterou jsme se snažili s p. Hessem jako odborníkem na tuto problemtiku prodiskutovat.“

Nemocnice tímto reaguje na tiskovou zprávu p. Hesse ze čtvrtka 19.4.2012 a na novinové články s titulky „Babybox v brodské nemocnici nebude“. Vedení nemocnice ani lékaři nevyslovili podobné spekulace před ani po jednáních s p. Hessem. Pouze trvali na zodpovězení řady otázek, které v souvislosti s babyboxy jsou diskutovány na odborné lékařské a právní úrovni v celé Evropě.

Mgr. Petra Černo
tisková mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.
tel. 569472201 nebo 604475082
www.onhb.cz    petra.cerno@onhb.cz

                                                                      

 

Projekt IROP

 

Akce měsíce

změna otevírací doby bufetu 

od 1.1.2019 o víkendech

od 11:00 do 16:30 hod.

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpgplastická chirurgie w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

obezitologická ambulance w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg