29.12.2011

Stavba EMERGENCY zahájena

Tisková zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

ze dne 20.12.2011 – Položení základního kamene budovy EMERGENCY

Položením základního kamene budovy urgentního příjmu Nemocnice Havlíčkův Brod byla odstartována stavba, která pozmění ráz a podobu vstupu do hlavní budovy nemocnice. Půjde o dvoupodlažní pavilon s návazností na dosavadní hlavní nemocniční trakt. Vznikne jediné kontaktní místo pro příjem urgentních a akutních pacientů a pro předání pacientů od zdravotní záchranné služby. Vše je koncipováno tak, aby se lékaři z různých odborností scházeli u akutního pacienta na jednom místě a předání pacienta od ZZS bylo bez jakýchkoliv časových ztrát.

Stavba je financována zřizovatelen nemocnice Krajem Vysočina částkou 30 milionů korun. Zhotovitelem se stala společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod.
Kromě traktu urgentního příjmu se v pavilonu bude nalézat také operační sál pro jednodenní chirurgii s potřebným zázemím. Urgentní příjem bude mít přímou návaznost na pracoviště diagnostických metod, centrální operační sály, oddělení ARO a interní, dětskou i chirurgické JIP. Stavba EMERGENCY by měla být dokončena v říjnu 2012.

Hlavní výhody a důvody stavby EMERGENCY
:
- Centralizace příjmu urgentních a akutních stavů i do prostor, odkud bude zajištěna přímá návaznost na pracoviště diagnostických metod, operační sály a lůžková pracoviště  intenzivní medicíny.
- Odstranění současné roztříštěnosti kontaktu se ZZS s příjmovými pracovišti nemocnice při dopravě akutních pacientů a pacientů v ohrožení života.
- Vyřešení stávající nevyhovující situace některých ambulantních provozů v nemocnici.
- Zajištění odpovídajících podmínek pro rozšíření jednodenní chirurgie. 
Vzhledem ke stavebním pracím bude nutné přechodně uzavřít hlavní vstup do budovy nemocnice. Vstupovat se bude bočním vchodem pavilonu Interny, kde v současné době upravujeme vstup na bezbariérový. Po dobu stavby bude plně zachována funkčnost všech oddělení a ambulancí nemocnice. Naší hlavní snahou je, aby pacienti mohli po celou dobu stavebních úprav v klidu využívat všech služeb naší nemocnice.

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.
tel. 569 472 201 nebo 604 475 082, petra.cerno@onhb.cz, www.onhb.cz

P1020680-www.JPG

P1020681-www.JPG
P1020677-www.JPG
P1020678-www.JPG

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg