7.11.2011

Hemodialyzační oddělení uspořádalo relaxační pobyt pro své pacienty

Personál hemodialyzačního oddělení uspořádal v říjnu pro pacienty dialyzované, po transplantacích a jejich rodinné příslušníky relaxační pobyt v penzionu Pastviny (penzion společnosti dialyzovaných a transplantovaných DaT) v podhůří Orlických hor.

"Dialyzační léčba s sebou nese omezení  nejenom zdravotní, ale i časová. Pro zdravého člověka běžné věci, jako je například rekreace, jsou pro dialyzovaného problém – i samotné vzdálení se od domova, z dosahu dialyzačního střediska. Proto jsme přišli s myšlenkou zorganizovat zkušební relaxační pobyt, o který byl překvapivě velký zájem," sdělila vrchní sestra oddělení Ilona Pilařová.

Pro celkem 12 pacientů s doprovodem rodiny byl přichystán zajímavý program - prohlídka bezbariérového zámku Častolovice a zámecké zahrady, obory a minizoo, pěší turistika po okolí s využitím nordic walkingových holí – např. návštěva hráze přehrady Pastviny s odborným výkladem a možností vstupu do hráze a přilehlé vodní elektrárny, projížďky po přehradě na šlapadlech, večerní grilování a posezení při hudbě, turnaj v šipkách. Součástí pobytu byl také individuální pohovor s klinickou psycholožkou NHB PhDr. Irenou Komendovou, nabídka masáží a sportovní vyžití v malé tělocvičně s rotopedem. Dialyzovaní pacienti podstoupili svoji pravidelnou dialýzu v dialyzačním středisku Dialcorp s.r.o. v Rychnově nad Kněžnou.

Ohlasy na tuto první akci byly velice pozitivní. "Jsme pacienti s trvalým poškozením ledvin. Známe cestu na dialyzační oddělení a zpět domů. Proto velice oceňujeme aktivitu sester tohoto oddělení, kterou pro nás připravily. Program byl bohatý a zajímavý, pěkné počasí umocnilo zážitek z celého pobytu," řekla za pacienty jedna z účastnic p. Langpaulová.    

Další relaxační pobyt pro dialyzované pacienty chystáme na květen 2012. Více informací vrchní sestra hemodialyzačního odd. p. Ilona Pilařová, tel. 569472533.

Relaxační pobyt se uskutečnil za podpory vedení naší nemocnice.

Dopravu zajistila Cestovní a dopravní agentura Korado

Autobusovou dopravu zaplatila fi GML

Drobné sponzorské dary poskytly: SETRA s.r.o. pobočka Jihlava- Pavel Kaspar,

hostinec U Schlossniklů v Dobroníně.

Všem sponzorům moc děkujeme.

 

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí NHB, tel. 569472201 nebo 604475082

 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg