26.9.2011

Tisková zpráva ze dne 26.9.2011

Tisková zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.

ze dne 26.9.2011

 

Ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod p.o. MUDr. Vít Kaňkovský požádal v těchto dnech Radu Kraje  Vysočina o uvolnění z postu ředitele k datu 31.12.2011. V nejbližší době po ukončení práce ředitele nemocnice se chce MUDr.Vít Kaňkovský vrátit naplno k práci lékaře ortopedicko-traumatologického oddělení havlíčkobrodské nemocnice.

„O odchodu z postu ředitele nemocnice jsem uvažoval již delší dobu a to z čistě osobních důvodů,“ sdělil MUDr. Kaňkovský. Zároveň dodal, že svůj odchod avizuje záměrně s více než čtvrtročním předstihem, aby měl zřizovatel časový prostor pro hledání jeho nástupce.

Funkci ředitele vykonává Vít Kaňkovský od prosince 2006, kdy byl pověřen vedením nemocnice po tragických událostech v souvislosti s neoprávněným podávání heparinu pacientům na ARO Petrem Zelenkou. V březnu 2007 pak byl potvrzen ve funkci na základě vyhlášeného výběrového řízení.

„Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům nemocnice za nelehkou práci, kterou každý den vykonávají pro naše pacienty i za statečnost, kterou projevili ve složitém období konce roku 2006 a po celý rok 2007. Jen díky nesmírné obětavosti zaměstnanců je havlíčkobrodská nemocnice stále oblíbená u svých pacientů a neztratila jejich důvěru. Můj dík patří i všem pacientům, protože jejich přízeň je hnacím motorem naší práce“ poděkoval MUDr. Vít Kaňkovský.

 

Nemocnici vedl po dobu pěti let. V nemocnici došlo k řadě změn zejména v oblasti zvyšování bezpečí pacientů a kontinuálního zvyšování kvality péče. Nemocnice v roce 2008 získala jako první v Kraji Vysočina akreditaci SAK ČR. Nemocnice za působení MUDr.Víta Kaňkovského získala také 3. místo v celostátní anketě Nejoblíbenější nemocnice očima pacientů /2007/ a dvakrát  uspěla v soutěži Bezpečná nemocnice. Do historie nemocnice se významně zapsal Projekt rekonstrukce budovy interny a přístrojového dovybavení NHB, který trval 2 roky.  Tato rozsáhlá investiční akce byla dokončena v roce 2010 a jejím výsledkem je komfortnější a modernější prostředí pro pacienty i zaměstnance nemocnice.

V neposlední řadě se nemocnici dařilo na poli zavádění nových moderních léčebných a ošetřovatelských postupů ve všech oborech. Prim v tomto směru hraje zejména oční oddělení, chirurgické oddělení především v oblasti operací štítné žlázy a onkochirurgické operativy – resekce jater, operace slinivky břišní atd., ortopedicko-traumatologické oddělení, porodnická a neonatologická péče, oddělení nukleární medicíny a radiodiagnostické oddělení, oddělení společných laboratoří a další.

 „Fakt, že je naše nemocnice v řadě oborů vyhledávána pacienty z celého Kraje Vysočina i z jiných krajů, není zásluha ředitele. Je to doklad odborné zdatnosti, nadšení a obětavosti našich zdravotníků. Úlohou ředitele je vytvořit pro jejich práci co nejlepší podmínky, stejně tak či ještě více i pro pacienty. Oba tyto úkoly jsem se snažil po dobu svého působení naplňovat. Nakolik se mi to dařilo, musí posoudit jiní.“, uzavřel MUDr.Vít Kaňkovský.

 

Mgr. Petra Černo

tisková mluvčí

Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.

tel. 569472201 nebo 604475082

petra.cerno@onhb.cz

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg