21.1.2015

Nutriční ambulance

Nové služby nutriční ambulance jsou určeny pro pacienty se špatným stavem výživy, který je způsoben nedostatečným a nesprávným přísunem základních živin (cukry, tuky, bílkoviny) či stopových prvků. Mnoho pacientů přijímaných k hospitalizaci vykazuje v důsledků svého onemocnění známky podvýživy.

Kontaktní údaje: ales.bilek@centrum.cz

Nutriční ambulance nabízí těmto pacientům zajištění komplexní domácí enterální výživy (pacientům s PEG čili perkutánní endoskopická gastronomie, se sondou, stomií) i doplňkové enterální výživy (tzv. sipping). V ambulanci ordinuje lékař s licencí "nutricionista" , který spolupracuje s nutričními terapeuty naší nemocnice.

Zejména gastroenterologická onemocnění (onemocnění zažívacího traktu -  Crohnova choroba, ulcerozní kolitida, onemocnění slinivky břišní, jaterní onemocnění, stavy po resekcích střeva) neurologická onemocnění (stavy po cévních mozkových příhodách) stavy po rozsáhlých komplikovaných chirurgických operacích a v neposlední řadě i onkologická onemocnění přirozeně vyvolávají různé stupně poruchy výživy, které vyžadují specifickou nutriční péči. Řešení těchto nutričních komplikací patří ke komplexní péči o gastroenterologické pacienty. Do této doby jsme pacienty indikované k tomuto způsobu léčby museli odesílat na jiná pracoviště, kde se touto problematikou zabývají, což samozřejmě pacientům přinášelo jistý diskomfort. Nyní již můžeme kvalifikovanou nutriční péči poskytnout i v naší nemocnici. Díky personálnímu složení jsme schopni provádět konziliární a dispenzární činnost u pacientů s poruchou výživy, stanovit léčebný plán a vybrat vhodnou nutriční intervenci a tuto správně aplikovat. K praktickému provádění enterální výživy jsou pacienti edukováni kvalifikovaným lékařem a sestrou zpravidla již při hospitalizaci. Po propuštění se automaticky stávají pacienty nutriční ambulance, kde jsou dále sledováni a léčeni dokud to vyžaduje jejich zdravotní stav. Naše lůžkové interní oddělení slouží jako zázemí k řešení možných komplikací v souvislosti s podávání umělé výživy.

Provoz ambulance zajišťuje MUDr. Aleš Bílek, zástupce primáře interního oddělení a náměstek pro léčebnou péči a MUDr. Marie Valečková, lékařka oddělení ARO

V dohledné době bychom chtěli také spolupracovat s Ústavy sociální péče, Léčebnami pro dlouhodobě nemocné, Domovy pro seniory, abychom zajistili adekvátní nutriční podporu zejména u těch seniorů, kteří trpí doposud nepoznanou a neléčenou podvýživou. Neléčená podvýživa často výrazně zhoršuje jejich celkový zdravotní stav a vede zejména k infekčním komplikacím, které mohou být bohužel někdy i fatální. To, abychom dosáhli v tomto směru kýženého cíle, bude vyžadovat spolupráci zejména pacientů, středního ošetřovatelského personálu, praktických i ošetřujících lékařů a v neposlední řadě také rodinných příslušníků.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg 

 

 

 

Plánek nemocnice

planek

Práva pacientů přeložená do znakového jazyka

naleznete ZDE

Zřizovatel

Krajský úřad Kraje Vysočina
Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Naleznete nás i na
facebook.gif 

 

Napsali o nás

 

Onkologická péče v Kraji Vysočina

více naleznete zde

Národní zdravotnický informační portál

Nemoc, prevence, životní situace

STOP násilí

http://stopnasili.cz/