8.3.2011

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1.Oficiální název
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
Nemocnice Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací kraje Vysočina. Organizace je zřízena na dobu neučitou. Statutárním orgánem nemocnice je ředitel. Organizace poskytuje zdravotní služby ve formě ambulantní péče, jednodenní péče a lůžkové péče akutní i následné, provozuje zařízení lékárenské péče a v rámci vedlejší činnosti vykonáván i další hospodářské činnosti.

3. Organizační struktura
organizační strukturu naleznete zde

4. Kontaktní spojení

Telefonní seznam zde

4.1.Kontaktní poštovní adresa
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod

4.2.Adresa pro osobní návštěvu
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod

4.3.Úřední hodiny
6:00 - 14:30

4.4.Telefonní čísla
spojovatelka: +420 569 472 111
informační centrum: +420 569 472 231
sekretariát ředitele: +420 569 472 202, 203

4.5.Číslo faxu
informační centrum: +420 569 421 982

4.6.Adresa internetové stránky
www.onhb.cz

4.7.Adresa e-podatelny
nemocnice@onhb.cz, epodatelna@onhb.cz

5. Bankovní spojení
KB Havlíčkův Brod č.ú. 17938-521/0100

6. IČ
00179540

7. DIČ
CZ00179540

8. Seznam hlavních dokumentů a rozpočet
1. zřizovací listina
2. Hospodářský výsledek - vývoj
3. Rozvaha
4. Rozpočet

9. Žádosti o informace
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  (ve znění pozdějších předpisů) může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Ústní žádost se podává na sekretariátu ředitele NHB, pavilon infekce. Žadatel může být při ústní žádosti vyzván, aby žádost podal písemně.

Písemnou žádost lze podat:
- dopisem na adresu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace,  Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
- emailem:
nemocnice@onhb.cz

10. Příjem stížností a dalších podání
Zde

11. Opravné prostředky
lhůta 30-ti dnů

12. Formuláře
Záznam o pochvale

Záznam o stížnosti

13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací
informace pro pacienty

14. Nejdůležitější předpisy

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)
Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky
( http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx).
Všechny právní předpisy České republiky v aktuálním znění lze získat na Portálu veřejné správy České republiky ( http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/_s.155/699/place) nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR pod heslem LEGISLATIVA

15. Licenční smlouvy
žádné

Sazebník úhrad spojených s poskytováním informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2010, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2011, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2012, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2013, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2014, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2015, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2016, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2017, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2018, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2019, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - Souhrn dotazů 2019
Výroční zpráva 2020, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - Souhrn dotazů 2020 
Výroční zpráva 2021, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. -Souhrn dotazů 2021
Výroční zpráva 2022, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - žádosti 2022
Výroční zpráva 2023, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - žádosti 2023
žádosti 2024

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg