31.5.2011

Plánek nemocnice

planek ONHB 2013 leden.jpg

 

UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ

1.JPG

Budova EMERGENCY
I.  NP    hlavní vchod, informační centrum, akutní příjem
II. NP   oční ambulance + operační sál

 

ND
2.JPG Budova interní oborů
I.  PP    oddělení společných laboratoří
I. NP   ambulance: dětská, urologická, interní, hemodialýza, LSPP, psycholog, logoped
II. NP   ambulance: neurologická, kardiologická, JIP interních oborů
III. NP  lůžková část:  interní oddělení (ženy), neurologické oddělení
IV. NP  lůžková část interního oddělení (ženy, muži)
V. NP   lůžková část dětského oddělení
VI. NP  zasedací místnost, endoskopické sálky

 

NX
3.JPG

Budova gynekologie a dalších operačních oborů
I. PP     oddělení nukleární medicíny
I. NP    lékárna, gynekologické ambulance
II. NP   lůžková část urologie a septické chirurgie
III. NP  lůžková část gynekologického oddělení
IV. NP  lůžková část porodnice
V. NP   lůžková část ORL a očního oddělení
VI. NP  porodní a operační sály gynekologie

N
4.JPG Budova diagnostického centra
I. PP     ústavní lékárna a prodejna zdravotnických potřeb, osteologické centrum
I. NP    RDG vyšetřovny, CT, ultrazvuk, ortopedické ambulance
II. NP   centrální sterilizace, patologické laboratoře
III. NP  centrální operační sály
N
5.JPG

Budova chirurgických oborů
I. PP    transfuzní oddělení
I. NP   ambulance chirurgické, ORL
II. NP  ARO
III. NP JIP chirurgických oborů
IV. NP lůžková část chirurgie (muži), intermediární chirurgická péče
V. NP  lůžková část chirurgie (ženy)
VI. NP lůžková část ortopedicko-traumatologického oddělení

N
6.JPG

Budova spojovacího travé - propojuje budovy číslo 1 - 4

N
7.JPG Budova stravovacího zařízení a technického zázemí

 

N
8.JPG Budova infekčního oddělení a ředitelství
N
9.JPG Budova rehabilitace a oddělení následné péče a rehabilitace
I. NP   ambulance rehabilitace
II. NP  lůžková část rehabilitačního oddělení
III. NP lůžková část oddělení následné péče a rehabilitace
N
10.JPG Budova mimo provoz
N
11W.JPG Domov seniorů
N
12W.JPG Onkologie
I. NP   ambulance onkologie
II. NP  stacionář onkologie

N

13

    

Oddělení následné péče a rehabilitace
I.PP        úklidová firma Olman vchod A
I. NP      plicní oddělení, ambulance - samostatný vchod
II. NP     oddělení následné péče a rehabilitace
III. NP    ambulance klinické psychologie, zdravotně-sociální pracovnice, endokrinologická ambulance, poruchy štítné žlázy v těhotenství, ambulance léčby bolesti, kožní ambulance, ambulance hojení ran a defektů

15g.JPG Kaple
yy
16.JPG Budova prádelny, technický úsek a IT
dd
18.JPG Archiv

 

 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg