22.5.2008

Etická komise

Etická komise prohlašuje, že byla ustanovena a pracuje podle jednacího řádu v souladu se správnou klinickou praxí (GCP) a platnými právními předpisy.

The Ethics Committee hereby declares that it was established and operates in accordance with its Rules of Procedure in compliance with Good Clinical Practice and valid legal regulations.

TERMÍN POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ: 29. listopadu 2017 - TERMÍN DALŠÍHO JEDNÁNÍ: 30. ledna 2018 ve 13:30.

Složení LEK NHB:

Obecný email na etickou komisi:   

etickakomise@onhb.cz nebo petra.cerno@onhb.cz, tel. 604475082

MUDr. František Lehanka - předseda 
tel.: 569 472 391
primář onkologického odd. NHB
MUDr. Gabriela Cyranyová - zástupce předsedy
tel.: 569 472 221
lékařka transfuzního odd. NHB
Mgr. Petra Černo  - tajemník tisková mluvčí NHB

členové:  
MUDr.Václav Miláček lékař dětského oddělení NHB
Mgr. David Rezničenko ředitel NHB
MUDr. Jiří Kubát primář  infekčního oddělení NHB
MUDr. Marie Štěpánová  lékařka  oddělení ARO  NHB - na MD
Erika Weisshauptová zdravotní sestra  NHB
Lenka Schusterová zdravotní sestra NHB
Ing. Jan Hlaváč důchodce
Ing. Pavel Doležal důchodce
MUDr. Michal Mikolaj primář PLHB
MUDr. Jiří Konrád primář PLHB
Jitka Stejskalová
Lucie Mrkvičková
sekretářka PLHB
sekretariát ředitele - na MD

Výše nákladů Etické komise Nemocnice Havlíčkův Brod, vynaložených v souvislosti s vydáním stanoviska, jsou fakturovány následovně:

schválení nové studie                             12.000,- Kč + DPH

schválení nových dodatků ke studii         6.000,- Kč + DPH

Jednání etické komise jsou neveřejná a probíhají dle dodržení lhůt daných platnými právními předpisy - minimálně jednou za čtvrtletí.

Vzorový dokument stanoviska etické komise


Jednací řád LEK NHB

Etická komise při svém jednání aplikuje zejména zásady Listiny základních práv a svobod, Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti
s aplikací biologie a medicíny a Helsinské deklarace Světové lékařské asociace.

Při své činnosti Etická komise postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se
• zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění,
• zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění,
• vyhláškou MZ a MZe č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví Správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv, v platném znění,
• zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Dokumenty požadované k posouzení neintervenčních nebo dotazníkových studií

Důležité odkazy : http://www.sukl.cz/sukl/eticke-komise

Zákon o léčivech č. 378/2007 Sb.

Vyhláška č. 226/2008 Sb. o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků

Projekt IROP

 

Akce měsíce

Bezpečná nemocnice -18.1.

10. ročník konference

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Práva pacientů přeložená do znakového jazyka

naleznete zde

STOP násilí

http://stopnasili.cz/

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpgplastická chirurgie w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

obezitologická ambulance w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg