14.2.2006

AMBULANCE BOLESTI

 

Lékař: MUDr. Miloslava Straková
MUDr. Alena Miglecová - MD
Sestra: Stanislava Králíčková 569 472 178
                                        ORDINAČNÍ HODINY - v měsíci srpnu 2022 neordinujeme

úterý  8:00 - 11.00 a 13:00 - 15:00

MUDr. Miloslava Straková 


KDE NÁS NAJDETE

 3. nadzemní podlaží budova č. 13

NABÍZÍME

Naše ambulance je určená pro pacienty s dosud neřešeným či neřešitelným bolestivým stavem jakéhokoli původu. Zabýváme se výhradně bolestí chronickou, tedy trvající i přes léčbu déle nežli 3 měsíce. Jde o bolesti, které ovládají život pacienta a způsobují mu poruchy spánku, nechutenství, deprese.
Dále se jedná o dlouhodobé bolesti zad, kloubů, dolních končetin a pánve, bolesti oblasti hlavy, obličeje, dutiny ústní a trojklanného nervu, migrény, bolesti  jizev po operaci, fantomové bolesti po amputaci končetin, chronické pooperační bolesti, Sudeckův syndrom, komplexní regionální bolestivý syndrom – tj. krutá trvalá bolest v oblasti i starší jizvy bez zjevné příčiny vysvětlující tuto bolest, dále bolesti po výsevu pásového oparu a bolesti při neurologických onemocněních a neuropatické. V neposlední řadě řešíme veškeré bolesti onkologicky nemocných pacientů.

Individuální přístup k pacientovi, pečlivý a podrobný rozbor jeho bolestivého stavu a přidružených obtíží, snahu a ochotu jej vyslechnout a pomoci. Pacienta provázíme po celou dobu jeho nemoci. To vše v příjemném a klidném prostředí, ochotným personálem.

Metody léčby

Základem je medikamentosní léčba, kdy pacientovi postupně a „na tělo“ dle jeho potřeb naplánujeme kombinaci léků. Léčba je „podle hodin“ tedy pravidelné užívání a nikoli pouze požití léku,  dostaví-li se bolest. Preventivní užívání léků nesmí bolesti dovolit objevit se v plné míře – tím se zabrání jejímu šíření a fixaci bolestivých vjemů.

Dalším možným způsobem léčby jsou invazivní techniky. Jedná se o obstřiky periferních nervů a kloubů, opichy spoušťových bodů, blokády periferních nervových svazků, blokády nervových ganglií, epidurální kaudální jednorázové bloky podávané v sériích a epidurální analgezii kontinuální. To vše v kombinaci s medikamentosní léčbou.

Důležitá je naše spolupráce s rehabilitačním oddělením a dalšími odděleními ošetřujícími „bolavé“ pacienty – neurologie, ortopedie, interní oddělení, oddělení chirurgie…

A nakonec nejdůležitější část léčby – a to komunikací a citlivým přístupem k pacientovi jej získat pro spolupráci. Pouze ten, kdo je ochoten sám pro sebe něco udělat a léčit se – ne být pouze léčen – může svou bolest pokořit a cítit se lépe.

Do naší ambulance je možno se objednat každé úterý na tel.čísle 569 472 178. /nutné případy ošetříme ihned, pro chronicky nemocné- objednací doba 4 až 5 týdnů/

Je vhodné mít doporučení ošetřujícího lékaře. K první návštěvě si přineste dostupnou zdravotní dokumentaci týkající se onemocnění, pro které se rozhodnete nás oslovit (výsledky vyšetření, seznam dosud užívaných léků, apod.).

oddělení nahoru

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg