21.3.2006

Kontakty

Tel.: 569 472 111 (spojovatelka)
Tel.: 569 472 231 (informační centrum)
Tel.: 569 472 202,203 (sekretariát)
Fax.:

569 421 982 (informační centrum)

Účet: KB Havlíčkův Brod, číslo účtu: 17938-521/0100
DIČ: CZ00179540
ID datové schránky: aewk6jc
E-mail: nemocnice@onhb.cz

Kontakty na klíčové osoby:

   569 472

xxx

ředitel Mgr. David Rezničenko, MHA

200

asistentka ředitele Bc. Šárka Klofáčová

202

sekretářka Ing. Marie Bulánková

203

pověřenec pro ochranu osobních údajů

tisková mluvčí

Mgr. Petra Černo
mobilní telefon: 604 475 082

Mgr. Petra Černo

201


201

náměstek léčebné péče MUDr. Ján Miglec

201

náměstkyně ošetřovatelské péče PhDr. Lada Nováková, PhD.

232

náměstkyně pro kvalitu péče  doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.

129

ekonomický náměstek Ing. Jiří Hiblbauer

199

provozně-technický náměstek Josef Tvrdý

246

vedoucí technik zdravot. přístrojů
technik zdravot. přístrojů

Ing. Adam Fila
Ing. František Říha

116
118

právní oddělení JUDr. Miroslava Kubátová

120

referent personálního oddělení

Eva Sýkorová

                  122
referent personálního oddělení Ing. Doubravka Němečková                   206
psycholog Mgr. Jiří František Průža

306

zdravotně-sociální pracovník Mgr. Kamila Mrtková

275

zdravotně-sociální pracovník Bc. Renata Novotná                   453
zdravotně-sociální pracovník Bc. Eva Štefánková                   453
nozokomiální sestra Věra Deylová

208

Mzdová účtárna

vedoucí Jana Kalendová

468

mzdová účtárna

Martina Antošová
Věra Mrkvičková
Eva Šmídová

592

Ekonomický úsek

hlavní účetní Ing. Petra Krajíčková

487

finanční účtárna
Zdeňka Dvořáková
Magda Hlaváčová

241

pokladna Soňa Lorencová

211

oddělení pro styk se zdrav. pojišťovnami
Bc.Pavel Kudla
Marie Netolická

486

hlavní kodér - oddělení zdravotní péče Petra Sýkorová

168

administrátorka veřejných zakázek Monika Chladová DiS.

167

oddělení technické evidence
Pavel Jelínek
Olga Jelínková

488

zásobování a ost. provozní činnost Monika Rázlová

245

sklad zdravotnického materiálu
Lenka Nová
Radka Beránková

242

Technicko -provozní úsek

  vedoucí:  
oddělení údržby Ivan Satrapa

234

oddělení energetiky Jaroslav Vochyán

546

oddělení dopravy a manipulace Daniel Chymo

225

technik BOZP
technik  PO
Jiří Pospíšil

249

podatelna a poštovna Věra Vacková

547

knihovna Mgr. Jana Niederlová

301

prádelna Jiří Jambor

251

stravovací zařízení Jana Poláková

595

Oddělení informatiky a výpočetní techniky

Vedoucí ICT Bc. Jan Převrátil

573

Správce IS

Ing. Petr Liška

104

Správce IS Bc. Milan Křípal

229

Správce IS Pavel Brothánek    274
Systémový specialista Lukáš Stejskal

424

Systémový specialista

Matěj Brutar

     424

 

 


 

 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg