14.3.2006

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ

Vedoucí personálního oddělení:
Ing. Doubravka Němečková
tel.: 569 472 206 
email: doubravka.nemeckova@onhb.cz 

Referentka:
Eva Sýkorová
tel. 569 472 122
e-mail: eva.sykorova@onhb.cz

Kde nás najdete

Budova č. 13, 3.nadzemní podlaží

Úřední hodiny

Pondělí - Pátek 7:00 – 12:30
13:00 – 15:00

Aktuální informace o nabídce volných míst naleznete na stránkách naší nemocnice v nabídce Volná pracovní místa

Předběžnou žádost o zaměstnání ve formátu PDF prosíme vyplnit  a zaslat na:

Personální oddělení
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Husova 2624
580 01 Havlíčkův Brod
fax: 569 421 982

Hlavní úkoly personálního oddělení jsou:

Operativní personální řízení - aktivní nábor a výběr personálu, jeho pracovní zařazování, poradenství, informovanost zaměstnanců.
Koncepční řízení lidských zdrojů - reflektuje  strategický plán organizace, zajišťuje sběr a analýzu dat, monitoring, controlling, angažovanost zaměstnanců, vzdělávání a kariérní plán zaměstnanců

Pasivní personální administrativa - zabezpečuje práva a povinnosti obou stran zaměstnaneckých vztahů, řídí se podle hlavních direktiv Evropské unie v oblasti personální činnosti spojené s uzavřením pracovního poměru i s jeho ukončením. Vede aktuální agendu i archivaci osobních spisů zaměstnanců nemocnice. Provádí změny pracovních smluv včetně uzavírání ostatních pracovněprávních dohod. Vede evidenci počtu zaměstnanců a sleduje jejich strukturu.
 

Klíčové činnosti personálního oddělení

  • Personální marketing - sleduje trh práce, fluktuace, zdravotnické vzdělávání a specializace
  • Personální strategie a plánování - zabývá se operativním plánováním lidských zdrojů, analýzou, vznikem, zrušením, redesignem pracovních míst
  • Personální administrativa - kontakt s ÚP a OSSZ, vede komplexní agendu a archivaci osobních spisů zaměstnanců
  • Péče o zaměstnance "Quality of Work Life" - zajišťuje pracovní podmínky, kvalifikaci zaměstnanců a její zvyšování, stravování, FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb, poradenství, interpersonální komunikace

Vzdělávání zaměstnanců 

Informace pro lékaře - IPVZ www.ipvz.cz a z ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz

Zájemci o vzdělávací akce se hlásí po zaregistrování na adrese http://www.ipvz.cz/.registrace-noveho-uzivatele.aspx.

Další informace obdržíte na studijním oddělení IPVZ
  -  Ruská 85 - vzdělávací akce telefon 271 019 111

Informace ohledně  nového systému specializačního vzdělávání a atestací jsou uvedeny na:
www.mzcr/zdravotnik/odbornik/novinky
Potřebné formuláře v aktuálním stavu naleznete na stránkách www.ipvz.cz v sekci lékaři - specializační vzdělávání - formuláře ke stažení

Informace pro nelékařské zdravotnické profese - NCONZO Brno najdete na www.nconzo.cz

Zájemci o vzdělávací akce se hlásí zasláním přihlášky na adresu:

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně
specifikovaná katedra
Vinařská 6, 603 00 Brno

Další informace obdržíte na následujících odděleních:

543 559 110 – ústředna, jinak provolba konkrétního pracoviště
543 211 177 – centrální faxová linka
543 559 503 – sekretariát pedagogické náměstkyně
543 559 354 – informační linka registru
543 559 553 – uznávací jednotka – detašované pracoviště MZ ČR

Potřebné formuláře v akutálním stavu naleznete na adrese www.ipvz.cz v sekci nelékařské profese - specializační vzdělávání - formuláře ke stažení.

 

nahoru

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg