19.2.2010

Dobrovolnický program v Nemocnici Havlíčkův Brod

Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bez nároku na finanční odměnu.

Dobrovolníci svoji činnost vykonávají ve svém volném čase a nad rámec svých povinností. Dobrovolnická služba je určena každému, kdo se nachází v náročné životní situaci a dobrovolník může svojí přítomností zpříjemnit jeho chvíle, pomoci, aby se mohl cítit lépe a více součástí společnosti jako celku. Smyslem dobrovolnictví je dělat klientovi společníka.

Cílem je:

 • pomoc při překonávání určitého zdravotního či sociálního handicapu pacienta nebo pomoc při smysluplném prožívání života v náročné životní situaci;
 • navázání nových přátelství, získání nových zkušeností a zážitků pro pacienta i dobrovolníka;
 • zkvalitnění pobytu pacientů v nemocnici. Dobrovolník pomáhá udržovat lidský kontakt a zlidšťuje atmosféru prostředí, ale v žádném případě nesupluje práci zdravotnického personálu.

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout ostatním. Je-li fyzická osoba v pracovněprávním vztahu, služebním poměru, členském poměru nebo jeli žákem nebo studentem, vykonává jako dobrovolník dobrovolnickou službu mimo svůj pracovněprávní vztah, služební poměr, členský poměr, školní vzdělávání nebo studium. V zahraničí je dobrovolnictví běžně uznávanou formou pomoci ve zdravotnictví a v sociálních službách a poskytování dobrovolné pomoci je zde otázkou společenské prestiže. V mnoha zemích je k dobrovolnickým zkušenostem přihlíženo např. při přijímání do zaměstnání, protože dobrovolník je ceněn jako člověk aktivní, schopný, kreativní, odpovědný a samostatný. Činností, které dobrovolník v nemocnicích vykonává, je celá řada a mohou být velmi rozmanité. Dobrovolnická pomoc v nemocnicích v ČR je ukotvena v oblasti péče o dlouhodobě hospitalizované a těžce nemocné pacienty, a o pacienty, kterým v době hospitalizace chybí podpora ze strany rodiny a přátel. Základním posláním dobrovolnického programu v nemocnicích v ČR je vnášet do nemocničního prostředí více lidského kontaktu, přispívat k rychlejšímu návratu nemocných do běžného života, podporovat duševní pohodu pacienta. Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, ale na úrovni svých možností a schopností ji vhodně podporuje a doplňuje. Rozdíly mezi dobrovolnickými programy v jednotlivých nemocnicích souvisejí hlavně s tím, o jak velkou nemocnici se jedná, jakou má skladbu pacientů a na jaké obory je zaměřená. Dobrovolníky do nemocnic poskytuje „vysílající organizace“ podle zákona 198/2002 Sb. Je to právnická osoba se sídlem v České republice, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby. Dobrovolnický program v Nemocnici Havlíčkův Brod, p. o. V NHB dobrovolnictví probíhá především na Oddělení následné péče a rehabilitace, kam dobrovolníci dochází do nemocnice za pacienty a tráví s nimi čas povídáním, čtením a popř. malými procházkami po okolí nemocnice. Každý dobrovolník po úvodním rozhovoru s koordinátorem dobrovolníků z Oblastní charity Havlíčkův Brod a kontaktní osobou z NHB absolvuje úvodní školení, ve kterém je seznámen se všemi náležitostmi programu. Po podepsání Smlouvy k dobrovolnické činnosti a jí navazujících dokumentů, může dobrovolník vykonávat dlouhodobou dobrovolnickou činnost v NHB. Účastní se pravidelných supervizních setkání a má možnost rozšiřovat své znalosti a dovednosti na odborných seminářích a kurzech, určených dobrovolníkům, které pořádá Oblastní charita Havlíčkův Brod. Každý dobrovolník odevzdává koordinátorovi čerstvý výpis z rejstříku trestů, který je určen pro potřeby dobrovolnického programu v NHB a má zajištěno pojištění. Dobrovolníci dochází k těm pacientům, kteří projevili o dobrovolníka zájem. Každý dobrovolník po úvodním rozhovoru s koordinátorem dobrovolníků z Oblastní charity Havlíčkův Brod a kontaktní osobou z nemocnice absolvuje úvodní školení, ve kterém je seznámen se všemi náležitostmi dobrovolnického programu. Po sepsání Registrační karty dobrovolníka a po podepsání Smlouvy o dobrovolnické činnosti, může vykonávat dlouhodobou dobrovolnickou činnost v nemocnici. Má povinnost účastnit se pravidelných supervizních setkání a má možnost rozšiřovat své znalosti a dovednosti na odborných seminářích a kursech, určených dobrovolníkům. Každý dobrovolník odevzdává koordinátorovi čerstvý výpis z rejstříku trestů a má zajištěno pojištění.

Poslání dobrovolnického programu:

 • Přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů na lůžkových odděleních. Napomáhat dětem, dospělým i starým lidem překonat náročné chvíle v nemoci a přispět tak i k lepšímu průběhu a efektu léčby.
 • Být pro dobrovolníky z řad studentů nenahraditelnou klinickou sociální prací s klienty v obtížných životních situacích.
 • Dobrý pocit u dobrovolníka, že mohl někomu pomoci, změna žebříčku hodnot v jeho životě.
 • Získání nových zkušeností a zážitků pro dobrovolníka i pacienta.
 • Program je určen i mladým lidem, kteří se chtějí blíže seznámit se zdravotnickou profesí.
 • Nabízí také starším občanům či důchodcům možnost nějak vyplnit svůj čas, realizovat se a být stále aktivní v péči o druhé.

Aktivity dobrovolníka v NHB:

Pravidelné aktivity – individuální návštěvy dobrovolníků u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů:

 • dělání společnosti pacientovi,
 • donášení nemohoucím pití, noviny, apod....,
 • vyplňování dlouhého času během léčby pacienta na lůžku stolními hrami, četbou knih, procházkami v areálu NHB
 •  s dětmi si dobrovolníci malují, kreslí, hrají hry...,
 • psychosociální podpora poskytovaná pacientům dobrovolníkem s osobní zkušeností s konkrétním zdravotně sociálním problémem.
 • Skupinové aktivity – akce pořádané k určitým příležitostem (Vánoce, Velikonoce, dětský den), příp. „trénování paměti“.
 • Pokud máte o návštěvu dobrovolníka v průběhu Vaší hospitalizace v nemocnici zájem, obraťte se, prosím, na:

Mgr. Kamila Mrtková

zdravotně sociální pracovník Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.

kontaktní osoba pro dobrovolníky v nemocnici

tel.: 569 472 275, mobil: 734 354 546

kamila.mrtkova@onhb.cz

Bc. Renata Novotná

zdravotně sociální pracovník Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.

kontaktní osoba pro dobrovolníky v nemocnici

tel.: 569 472 453, mobil: 737 893 625

renata.novotna@onhb.cz

 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg