2.2.2006

UROLOGIE

Vedoucí lékař:

MUDr. Farouk Atia
farouk.atia@onhb.cz

Vrchní sestra: Mgr. Zdeňka Šišková
569 472 583
zdenka.siskova@onhb.cz


Zástupce vedoucího lékaře:

Lékaři:

MUDr. Ondřej Cempírek

MUDr. Milan Mrázek
MUDr. Jindřich Bárta ml.
doc.MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.
MUDr. David Honzárek

MUDr. Markéta Pecková

MUDr. Jan Čelakovský


Urologie je obor s nejvyšším obratem pacientů, tedy počtu hospitalizací za časové období. Množství pacientů vyhledává urologickou operativu a léčbu i z důvodu, že ČR má nejvyšší incidenci zhoubných tumorů ledvin na světě. Incidence tumoru prostaty je též vysoká a vyžaduje komplexní diagnostiku a léčbu. Naše oddělení nabízí pacientům moderní operativu založenou na důkazech. Na onemocnění vzhlížíme komplexně, odborně i lidsky. Preferujeme miniinvazivní principy léčby.       


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.3, 2. nadzemní podlaží

sestry lůžka: 569 472 412
sestry ambulance: 569 472 407 Na vyšetření nebo kontrolu se objednávejte přes systém e@mbulance nebo na tel.: 569 472 233

NABÍZÍME

Dětská Urologie: Operace poruchu sestupu varlat u chlapců, nemoci scrota -hydrokela, varikokela, nemoci předkožky - phimos, konglutice.

Léčba urolithiasy: Neinvazivní metoda - litotrypse extrakorporálními rázovými vlnami / LERV /.  Miniinvazivní metoda - Perkutánní extrakce konkrementu / PEK /

Endoskopické metody: Ureterorenoskopie + extrakce či trypse konkrementů, flexibilní ureterorenoskopie, laparoskopická ureterolitotomie, laparoskopická pyelotomie

Léčba obstrukční uropathie: / při neprůchodnosti močovodů / cystoskopie + sondáž ureterů se zavedením endoprotez / stent /. Perkutánní punkční nefrostomie pod ultrasonografickou a skiaskopickou kontrolou.

Léčba onemocnění prostaty: Transurethrální resekce endoskopicky, prostatektomie otevřenou cestou - suprapubicky.

Radikální laparoskopická prostatektomie při zhoubných nádorech prostaty.

Léčba onemocnění ledvin: Léčba urolithiasy endoskopicky, laparoskopicky. Léčba nádorů ledvin - nefrektomie, záchovné operace - resekce tumoru s ponecháním ledviny především laparoskopicky.

Ureteronefrektomie - kompletní odstranění ledviny s močovodem a částí močového měchýře při nádoru urotelu, především laparoskopicky.

Léčba malformací vývodného systému ledvin laparoskopicky- ureteropyeloplastika. Neoimplantace močovodu, „Boari flap“, „Psoas hitch“ a jiné plastické operace zabezpečující kontinuitu urotraktu.

Léčba ženské inkontinence: Aplikace suburetrální pásky transobturatórne.

Léčba onemocnění mužského genitálu a močové trubice: Optická urethrotomie při strikturách urethry, plastika močové trubice štepem. Circumcise při zůžení předkožky, parciální či úplné odstranění genitálu při karcinomu penisu. Operace varikokely, hydrokely, nádorů varlat.

Komplex ambulantní péče zajišťuje endoskopická diagnostická vyšetření - cystoskopie + urethro či ureterografie, biopsie. Diagnostika a screening nádorových onemocnění prostaty, biopsie prostaty pod ultrazvukovou kontrolou. Komplexní vyšetření ledvin, močovodů a mužského genitálu.

Urodynamické vyšetření. Provádíme bipolární transuretrální resekce patologicky zbytnělé prostaty, transurertální resekce tumorů močového měchýře. 

Naše pracoviště preferuje miniinvazivní a endoskopické výkony, především laparoskopické metody před otevřenou, konvenční operativou.

PROVOZ ODDĚLENÍ

Počet lůžek
Na urologickém oddělení je k dispozici 21  lůžek - z toho 3 se zvýšenou péčí.

Vizity

7:00 a 13:00 denně lékařská
7:30 pondělí primářská

Příjem pacientů
Příjem pacientů k plánovaným operacím je do 9:00 ráno. Pacient se dostaví do ambulance.

Operační dny - pondělí až pátek

Návštěvy
Návštěvy na oddělení jsou denně.

Co s sebou
Průkazku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, hygienické potřeby, toaletní papír, kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadlo, berle,….), léky, které pacient užívá v originálním balení, osobní věci (kniha, rádio), přezůvky.

Co nechat doma
vyšší finanční obnosy, cenné věci

INFORMACE PRO PACIENTY

Spektra péče

Neinvazivní léčba močových konkrementů mimotělní rázovou vlnou (LERV, ESWL)
Operační léčba inkontinence (samovolného úniku) moče u žen. Implantace transobturatorní pásky.
Endoskopická (transurethrální) operace benigní hyperplasie prostaty (BHP)
Operace rakoviny prostaty (Radikální retropubická prostatektomie)
Biopsie prostaty
Samovyšetření varlat - krok za krokem     +     zde k dispozici video

 

oddělení fotogalerie nahoru

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg